Course Hero Logo

arbeidskrav-csr.pdf - lOMoARcPSD|6601272 Arbeidskrav - CSR...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

StuDocu er ikke sponset eller støttet av noen universitet eller høyskoleArbeidskrav - CSRBusiness Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral)(Handelshøyskolen BI)StuDocu er ikke sponset eller støttet av noen universitet eller høyskoleArbeidskrav - CSRBusiness Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral)(Handelshøyskolen BI)Lastet ned av Rina-Maria Ingemannsen ([email protected])lOMoARcPSD|6601272
I denne teksten vil følgende problemstilling bli drøftet: Bør Handelshøyskolen BI ta grep for åredusere kjøttforbruket blant sine studenter og ansatte? Innledningsvis kommer det enkortfattet oppsummering av miljøsituasjonen i samfunnet i dag. Deretter blir ulike argumentermot og for drøftet. Videre vil det bli drøftet ulike tiltak BI kan foreta seg. Til slutt kommer enkortfattet konklusjon.Det er ikke å legge skjul på at miljøet er et viktig tema for diskusjon i samfunnet i dag, ogklimakrisen er veldig bekymrende for både oss og kommende generasjoner. Kjøttproduksjoner en del av denne krisen, ettersom det forårsaker store utslipp av metan og andre klimagasser[ CITATION Kvi19 \l 1044 ]. Det må selvfølgelig tas grep om denne situasjonen, og BI kangjøre sitt bidrag ved å redusere kjøttforbruket hos sine studenter og ansatte. Det er argumenterbåde for og mot dette, og i første del av denne teksten vil det bli drøftet tre argumenter mot.For det første, har BI ingenting med miljøansvar å gjøre. BI er et institutt for høyereutdanning, ikke en organisasjon eller del av myndighet som skal håndtere miljøutfordringer.Som Milton Friedman sa, «The business of business is business», bedriften skal kun fokusereseg på å gi mest mulig avkastning til sine aksjonærer, og ikke på noe annet enn det[CITATIONChr19 \p 152 \l 1044 ]. Det vil si at BI skal kun fokusere seg på hvordan de skal gi deresstudenter best mulig utdanning, ettersom det ikke er noen aksjonærer som tjener på skolensinntekter. De skal altså ikke fokusere seg på å redusere kjøttforbruket blant studentene,ettersom dette ikke har noe med kvaliteten av utdanning å gjøre.For det andre, er det ikke lønnsomt for BI og deres samarbeidspartnere. Det å kutte nedkjøttforbruket vil selvfølgelig ansees som miljøvennlig, men det er lite lønnsomt økonomisk

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture