ACTION-PLAN-GAPS-EPP.docx - Republic of the Philippines...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Republic of the PhilippinesDepartment of EducationREGION ISCHOOLS DIVISION OFFICE OF PANGASINAN IDISTRICT O LINGAYEN IIIMALAWA INTEGRATED SCHOOLLINGAYENACTION PLAN FOR BRIDGING LEARNING GAPSS.Y. 2020 - 2021GRADELEVELLEARNINGAREASPROBLEMS/LEARNINGGAPSINTERVENTIONACTIVITIESIMPLEMENTATIONSTRATEGIESPEOPLEINVOLVED EXPECTEDOUTCOMEGRADE 5EPPMababang kahusayan sa paggawa ng talaan ng mgakagamitan at kasangkapanna dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-aalaga ng hayop o isda.Magbigay ng mga hakbang na dapat sundinsa paggawa ng talaan ng mga kagamitan at kasangkapan na dapat ihanda upang makapagsimula sa pag-

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture