FINAL_FILIPINO10_Q3_M7.pdf - 10 FILIPINO Ikatlong...

This preview shows page 1 - 5 out of 11 pages.

City of Good CharacterDISCIPLINE • GOOD TASTE • EXCELLENCEFILIPINOIkatlong Markahan-Modyul 7:Pagsulat ng Talumpating Pang-SONAMay-akda: Marites F. ClementTagaguhit: Paolo N. Tardecilla10
City of Good CharacterDISCIPLINE • GOOD TASTE • EXCELLENCE1Ang modyul na ito ay binubuo lamang ng isang aralin.Aralin 1 – Pagsulat ng Talumpating Pang-SONASa pag-aaral ng modyul na ito, inaasahang maisagawa mo ang sumusunod:A. nakasusulat ng isang talumpati na pang-SONA; atB. natutukoy ang mga tuwiran at di tuwirang pahayag sa paghahatid ngmensaheBago tayo magpatuloy, gawin ang sumusunod:A. Pagtapat-tapatin ang mga nasa hanay A sa hanay B. Letra lamang angisulat.HANAY AHANAY B1.Rodrigo Dutertea. Pangulo ng Brazil2. Dilma Roussefb. Pangulo ng America3. Joe Bidenc. Pangulo ng Pilipinas4. Nelson Mandelad. Pangulo ng Russia5. Vladimir Putine. Pangulo ng AfricaB.Ipagpalagay na ikaw ay isang pangulo, at nakatakdang magbigayng ulat sa SONA. Paano mo bubuuin ang iyong talumpating pan-SONA?Isulat ang iyong paliwanag sa isang hiwalay na papel.Aralin1Pagsulat ng Talumpting pang-SONASa araling ito ay pag-aaralan mo ang pagsulat ng isang talumpati napang-SONA. Upang ito ay malinang, kailangan mong gawin nang matapat anglahat ng gawain.SubukinAlamin
City of Good CharacterDISCIPLINE • GOOD TASTE • EXCELLENCE2BalikanMagbalik-aral tayo tungkol sa sanaysay na nangangahulugang isanguri ng komposisyon nanaglalaman ng kuro-kuro, opinyon at ideya. Maytatlong uri , ito ay _________, ________ at _________.Ibigay ang katangian ng tatlong uri na ito ng sanaysay._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. PanimulaBasahin ang teksto at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat angtamang sagotSiRodrigo "Rody" Roa Duterte(namundag, Marso 28, 1945), iyoan presente asin ika-16 na presidente kan Pilipinas. Inaapod man sa bansagnaDigong,siyasarongabogadoasinpulitikongtaga-Bisayas.Siyaanpinaka-enotnataga-Mindanaonanaginpresidente.SiDutertesarosapinakahalawig na nagtukaw alkalde sa Pilipinas. Nagin siyang alkalde saSiyudad nin Davao nin pitong termino na, uminabot 22 na taon. Siya mannagin kongresista asin bise-alkalde kan Davao.[5]KanNobyembre27,2015,siDutertenagsangatkansaiyangkandidatura sa pagkapresidente kan Pilipinas sa mag'aaboton na 2016 naeleksyon sa opisina kanCOMELEC sa Intramuros, Manila.[6]Si Duterteginana an eleksyon presidensyal susog sa deklarasyon kan Kongreso, nanagtukawbilangNationalBoardofCanvassers,nanakakuangbotong16,601,997. Ini representado kan 39.01% kan enterong boto para sa mgakandidato para presidente.”Character ProfileA. Pangalan:_______________________________________________________B. Tirahan:_______________________________________________________C. Kasarian:_______________________________________________________D. Hanapabuhay: _______________________________________________________E. Pagkamamamayan: ___________________________________________________Tuklasin
City of Good CharacterDISCIPLINE • GOOD TASTE • EXCELLENCE3B. PagbasaNgayon ay pag-uusapan natin ang paksang aralin. Handa ka na ba?Umpisahan natin sa pamamagitan ng iyong pagbasa sa bahagi ng sipi nabinigkasniPangulongRodrigoR.Dutertesakaniyangkauna-unahangSONA sa bansa. Pagkaraan ay sagutin nang pasalita ang mga tanong.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture