Eksamen org - Oppgave 1 Organisasjon defineres som 2 eller...

This preview shows page 1 - 2 out of 65 pages.

Oppgave 1 Organisasjon defineres som 2 eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Organisasjoner er ikke noe som ble til igår, men folk har lenge gått sammen i grupper for å oppnå et felles mål. At de ikke alltid operer på samme måte, eller at andre ser på alle organisasjoner som like er noe du vil lære mer om i min oppgave. Jeg vil også vise til hvilken plass psykologiske egenskaper og prosesser kan ha i forhold til organisasjonens effektivitet. Men først vil begynne med de ulike organisasjonstypene Det finnes ulike typer organisasjoner, med ulike typer organisasjonsstrukturerer, som påvirker atferd i den form at den gir retningslinjer for arbeidet og fremmer stabilitet i atferden innad i organisasjonen. Den begrenser atferden til aktiviteter som er relevante for målrealiseringen og den fremmer koordinering. La oss begynne med å se på entrepenørorganisasjonen. Her finnes det ikke fast inndeling, og sentraliseringen er høy. Her koordinerer man ved direkte tilsyn. At dette gir fleksibilitet og lave administrasjonskostnader er en ting, men det kan fort oppstå administrative problemer i form av rot. Blir organisasjonen for stor, og fører dette til mye rot, er det kanskje gunstig å bruke en annen type struktur. Deler man organisasjonen inn etter hvilke funksjoner som gjør hva, vil en kunne oppnå fordeler som at faste kostnader fordeles på flere produkter, maksimal spesialisering, kunnskap omkring likeartede oppgaver og en vil unngå dobbeltarbeid. Dette vil derimot ikke skape rot, men kan skape subkulturer eller samordningsproblemer som er noe man vil prøve å unngå for å nå målsettingen enklest og mest effektiv som mulig. Et annet alternativ til struktur er Markedsbasert inndeling. Her vil en også lettere unngå rot, og en vil kunne oppnå større varhet for markedet, synliggjørrelse av kundens behov og en mer helhetlig produkt og/eller brukertenkning. Det at det ikke utnytter stordriftsfordelene og gir fare for dobbeltarbeid er ulemper som en må ha i bakhodet før en velger å organisere organisasjonen slik. Når en har vanskelig for å løse alle virksomhetens problemer blir en matrisestruktur tatt i bruk. Da utvikles doble autoritetslinjer og kombinerer og kobler sammen den funksjons og markedsbaserte inndelingen. Dette kan være litt problematisk. En forutsetter spesialisering langs to dimensjoner og delt ledelsestruktur. Planlegging styring og kontroll må skje simultant langs to dimensjoner . Det må også være balanse i sosiale relasjoner; lojalitet til organisasjon, ikke til hver enkel enhet er viktig, samt at organisasjonen er hierarkisk. (Hierarkisk form for struktur er en form der du har en gruppe arbeidere på bunnen som har x antall ledere over seg som igjen har en sjef / eier på toppen. ) Når en ansetter må det ikke være tvil i at ansatte må forstå helheten og kunne jobbe på tvers av grenser. Er alt dette tilstede vil en oppnå en velfungerende matrisestruktur.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern