ARGULLA,JESFER O. - Week 1 worksheet (1).pdf - MARKAHAN...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

MARKAHANMAGSANAY KA !Kompyuter Networking - ito ay interkoneksyon ng mga kompyuter na ginagamit ng mga tao sa iisang lugar- Sa probinsya ay wala pang masyadong kompyuter networking. Kompyuter- Isa itong electronikang gamit na nilagyan ng silidan ng kaisipan na maihahalintulad sa bahagi ng kaisipan ng tao.- Gusto ni Juan ng Kompyuter para sa kanyang proyekto. Resource sharing - isa sa layunin ng kompyuter networking kung saan nagkakaroon ng pagkakataon na mabasa ang impormasyong mayroon ang network- Magandang layunin ng kompyuter networking ang resource sharing dahil mas napapalaganp ang mga impormasyon nang madali .High Reliability - ito ang pangalawang layunin ng kompyuter networking na wastong impormasyon na makikita sa kompyuter na may koneksyon.- Ang Kompyuter ni Juan ay may High Reliability dahil sila ay may koneksyon. Chat - ang tawag sa proseso ng pagpapalitan ng mensahe sa kompyuter - Maaari ka bang mag chat sa kaibigan mo para papuntahan siya dito.1. Ang teknolohiya ay isang sistematikong kaalaman sa sining ng industriya at napapadali ang mga gawain ng isang tao.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture