{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chem 1A - Midterm I Study Guide

Chem 1A - Midterm I Study Guide - (9‘ y a ‘3& TH L V...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (9‘ y; a, ‘3 & TH L V A ‘ \Tlg AN A “NDLObF—N \‘u @Q ‘75—“ - "MD —— NRML \‘V »g * éN‘ *L Nflme h 5432 . \ \Mb ‘ _ H DA - a _ 3+“: \wgugz H33! mlric acid ‘ 1 ”0'“ ”“3““— WM ~ ”HEW ‘. , ‘ / \F \T \s P. g- ’ ‘ ., L.» Hm= '"U’Ousacid ‘ "WW ELEMENT «a: then“: H ELM“? xs We: Cg, , a b ‘N PAL“ Neufl:u_' C H150‘ ”mm atId 5 ‘NW DWF‘LILzm “L 3} AW‘DMS A “EMS 13"“- ’¥”° 3 ”Em ML TWC NO A - ‘ - sulfu A d a . “(Mans a) “L WT u“ , ‘ “‘5 GPA . \_ Epmmfi> - N “ll-0‘ rousacm ; mm gnmw RN“ A ‘efll’ouub Nm 0 Bx, LHE use; USUALLW (—2 N O HC1H0 ph°5Ph°n= acid 1* E m ' W4,“ ° W D\S<ou: . HAS “‘E’ SAME KELA M'LAL REACHDN§ ’ ‘ -‘ a ’ ' b «— ’ A , ' 'nv , C P‘ WU“ he: Em” E ’ 1 s 3’ 11:32:11?” .d s ,k m” "L03 (AND ““03 E" g" Wm (M Mr, E NW” 1 ““5 °F Aw DON’T U57 ' “WENT C1 hydrom‘lnua ‘ m5 “Wt w W" ”WW/Eur “5‘“9 (A . . A :0 K” THQDL R a Prefix ‘ v. MCNQ— For: THE gm; H5: hydmbmn-cm-d‘ "EU‘KON' C "but“ “~17“le _ M fltw W; N ' A"; M , - T Ex. HI ‘ ml: am ‘a Marss: . k Pam-0N ( _ ' k: 9\L»o mm; EMEm- hvdo d ‘ \ Wm —; » '> M3 = $0? w _ Mam» HCN r m \c and “€wa J “L c, on; 5 l ) 94%: . 0L > '31- ‘1 “‘5 byjm‘ymc “id LE FAQ‘S ‘ "WIN“ W‘Tsmc, AKE Eu; ‘3 > + \> AND A" m 2 W ’ V ' y rosuliuncm in M9,.“ - WWW “W " “"W (H . ?1 Term. 3 Rex F ‘ .. . m Syn“: ”VHSEK ‘ 1*"me W ’ Vormmw _/h3' 02 ("Mob—l é Fem. 4 - “I LE ' VICompau d , 'H‘ WELL: “Er 3‘4 bPaorpN 1 ” 9 HEXa- ( (x 5 )7 (“1* ’c N " Systematic Name - “h§§J_\ “ mom; mg; G 5).. A :_ ‘ 5 we» ”a a: e , - w 2° 4 .3; w , W: as W W W, k .. _ 0m \1 “19 N; 33’ N8 “kmscn monofisldc L I *2 ”“7 ‘ 3312““) ’¥ (MA-s; 0; 3T . ‘ ’ . V C . . Non.» ; 1 nitrogen diox‘ - ”me Nvms ‘7 (Fm —A (Mm WE = MW X(AEUND 5 Dec)» }\’\5& 799. , ‘ N10; dinirmg .‘d‘ k ion mm. m “n: 35‘”. W QR” m *ov Nfim 5% °‘ ‘3 L 0 ‘ No V c“moxidc “ES mm . ’ ' ” NFFEKEN . ‘ “’5' S I I \ ' IV ' N30: :bnbm’gm (ctroxidc TKAuSm “A ”Low“: fies-9.4” 04 r * ELEOTKDNS AME“ MCUN ‘ ' lnlfr . N H . Rkfi AL 1‘3 FOR ‘0 ' DEE" PEHIDXMII: ea H 1—: "D Ow W ‘ ngMN ‘ N‘L WHPOu-wag U k ”WEN ax M DR "’3 a; :3‘. LA CW”: F14: \ "«r ._ NW 3‘3 any F , ~ WE emu. (Q i o “”3 Fem "~;;;,£»"’9r,=em 21 *3 §®‘°"‘ b‘A f“ 2 ‘ 55, KM am“: Name F ”E ANVJNJ (*3) ' ' Hm-B‘ ““3 RITE: NE“ 3"“ 5A .31 (‘3 \DNS 1 V ”A mege-mon “Hf ‘ ‘ ' “MW“: tum-Mm 5 I‘d“ >2 ‘ ‘ m; . Na’ I Iu‘mmn cm Ammomumion BAmNL: S M (Ln-nub M‘A." C”: _ =5 IMAGE P a \ ‘ SDdIumm Co . THE - N F x Ne ‘ o “1‘ , n Ppertlmcu m “whom-5 ADV!” ox» . 33 c $2, 0.. \~\ 2‘ Putassiumjon \\ ale N y 34g? :10; .. - ”“4““ ”fix" Cg/m D . “p EKH ATgM 32‘1““37 CDHPqu :0 “(Neal 5 ’ - ‘ _. "i 11 a V5 H _ > N a? A Cesnmmm iii ‘C E“), 0 \ N *1 v (MN°3\ % fl. FcoND 3‘, ANNNb r1 Mknqb THL an. (“SUMO AN!) 4’ 6’ Lg) 3 “Hon 1. _ u\ (3 Fr Mb“ 56>me «\bv“ ' \ mo‘e (c 0 a ' C“, 3N N L; 0 A35 ‘3‘ EM“ ATZM [K “OEFHcmuv; .r ‘ V n’ a— ‘H 4_y"_)_, a J 1‘ ‘. IN ‘ 3 6;: :5 mCAalgnesimmn C‘DZ. :kwr ”3““, ,) “xiii—Ling? C me‘ M : x mm Mama” or W 49.073 + 101.0”) + GT8: :05“me mm A 2. aciumian 2; obauflho , ‘ ‘ m; MS 2 ~— ‘ um; , _ -° 2 TA&»{. ‘5'“ R :‘24 strontiumian :“z. Corperalnfizalfigsmn 'NQUDE \ « , “A “2‘55 w? A (“Defibms W 93m) “mafia 1 NR; WMK} 2:2, Bariumjun wing 1mn(n)o,,e,mu§io,:°“ 0:.) cg w-fifiiifix sf E‘W’LL'» 7.0? N .N C. c ‘ f A ‘ Cd“ Eggn‘ V Hg; mmgamsemmmmgamfim (TI m: ‘ rm.b as“ LEWH‘ng- Jun) ks _ n NO§\1 = F: 17“ ”Ll-by) Wm mmwn “52+ figfifmmmsm cm ‘ (TFw‘fa‘mt‘fi‘m‘ifié‘éa‘tigF 20%ng gwwag loo 5 w PERL” W-un /. a: , , ' - NVEAL'r A“; f N, N Olmercuncmn (D om“ <4) Tr- \ MA: 9 _ 2+ Ckelflhornickelo - mg ' A meq- _ ‘ HOLE: or. ”LN 4' w 3* y 153:5 mad(fl'°‘Pl“meu:si;:n mw'a'm" hgg‘rchfl OF Ir ‘5' Foggy”? ml— é) DN-BE Bvfi:(:1 V; Mot-rs of— CF] MD A 5‘ A] Aluminumion 3, Tm‘ulorsrmuusm umurx. @m: “M‘let ”Pun/Ari; ' 3" “WE (an: I“ “—“EsT W “On—g IF coMsushom E J” CY; Chromiummnor h, » . ' A m “2‘ NUMEEK \SG‘VEN CD? ””2 ufihfiyflijgmAL K6 5 ' Ear-nus ‘ mm “ — ’- Fe 1’0““) or fern: 1:" "mm b ('9 ND TH: am‘m USED 1:: “boa/«E "” ‘th‘mLL—NA b 5 mac. 3%: "W”: I‘flrhanmc ' b I U“: “1‘ [‘3‘an or L G 0'4" \T .s ~- ( w: 50.? ERIE“: l 4 hg'drogmcarbonm ‘k I ‘ (WA +3 ””1"“ ‘Ekawr m A :A u I: he“, . y. r 1. Y a C ‘ LL 0‘ swam usedLufiSJEQde FOR “VE‘rTNC WM; “'. r 63‘ beEr + H3.— 303 {:41 caLcmA—Tmbs hy " ‘ — . ‘5 *u m 'Irs (\‘isulolitzzsssuihfidcl :Kifilllom \Amm Wm. em: 93.“— 50“; “ON 1 son“: Paar-Lb x1335?“ n“. 5‘" M3 REL|MLE um , ,v \— , o.» m ’ \ usgdmmmm‘mm“ CHM“ WM SEDLV‘N _ (55%” was” ' I ”M. \mng m thfoxidg Ptrthloram ’ Ham“ (7 0*: "5W“ w” M HR. R/ Cidmde mm: NAME. m: a —, EMT Owns 955°th 5 ,W‘M‘LLEI “m; : Wm P OSphm pcrmanganm - ' sow-MN CKC\ . N WNW/i , C - ‘ V . “r 4 “desm‘phosphm dlchvomazc ’ Ab: {b N30 '— IDE “D‘L”W:¥ERE\ "M ‘N with k ‘3 CRT: Y" 3-0)" key“! LN ‘T‘NL‘ w» d’h}drug:nphasphalg chmmu ,1, \ ‘3 . b, \ 5 ' 4 ‘0 uumnwm ““051 Hm 1 (“1) r‘ EXCESS :; , _ pcroxid: “Jfi‘LW \ : Heir—w mm; mm; CYAmNm égzvmh (ML :1 ""“"~Lvm.‘;,1("‘“““—Ké w “a" "M ,, ,5 , _~ \ , 7 , .1 _/ « 5 {9 Emma » ”MAE ‘ " "”flvfl ~C“;%‘T‘°‘- ~ *0 2" H” u Who-‘93) + an fawn-('1) kw y F3“ “°"““‘- r “00‘ “was Z? “a / mum“; NWES - 6H ‘ IMMHQJLQ ‘in' WWW“; _) 2 ”1,51 + we \m a“? WES Orr.“ soup k Hybw (Lg H- Mira/WE <_ ‘ Wm» — Pi: . ”Kw * 3 ‘ (lusow‘mz) (SDLSK N _ . w SOL‘N «a ”“3 w/H 3 c \ Cm ‘ am 3"" V’K‘JP’WE Ni" ’ K ” u -> W: E \\ "W '* “M “:0 + N c\ » ‘4— ' ‘ AN _ . . 1 y . .‘ - ex 3. F. CK Hle— karma: Nun. _ pg + 19:1“ A) l 2‘s +3NL; ) mgr \omg v_ W6 " ' N 11%) 7 " m2?“ “’ ”9° :55 u an un “(nmmd ‘ / "M “.551 7 V (, P _. ‘ons:cflku{ 0c. fiOLEc‘Ung, cg low Torkp: C 5 “mmgfii‘fii'fihm . . {7 5mm any“; WE mm 4, _ _ / ’" ’ " ‘” WWW“ 9- .11'62” mam, TASLE‘ ‘ w W" ‘ é (\i ‘3 \J‘ C‘ 1 " ' .3 “1"?va (Empty-.1 T0 OH 3 AR: I'm; m- 5;» 1; Hi, ‘, e: ‘x ,, M é H, ' i‘ i 9‘ G CW“"-ww“i'°é_'§.‘hs;,lfindhum ’ 90LU6 “MMMC ‘ x ’ x ‘ f ‘ . 1 , 1 1. , .. ~ - ~ , ,. m, flaw-«w-nmmm M” “ wwwm sew s 7 DH: ng amvmhwm Gm \F wsawama) Ymmmn TE :x’amivj CWW' at... 9 4m ‘ - N \ , a”. a, ammum “9 (3'95 “($9,149 I K ‘ \s m - aw q n ‘ \ by) - "ambit? 93% eeryfl a? s \ I, \K‘ 5 I . mm Perm “Rh \1\ _ 4 \ " ‘ « m 5-: N ,_ ‘ h r ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}