PenampilanDiri&Gaya (3).pdf - ETIKET DAN PENAMPILAN DIRI...

This preview shows page 1 - 7 out of 24 pages.

ETIKET ETIKET DAN DAN PENAMPILAN DIRI PENAMPILAN DIRI
ETIKET ETIKET Definisi Etiket merupakan peraturan-peraturan tingkah laku atau sopan santun sama ada dalam kehidupan harian, dalam hubungan antara satu sama lain atau dalam majlis yang berbentuk rasmi atau tidak rasmi
PENAMPILAN DIRI PENAMPILAN DIRI 1) Tertib Perkenalan a) Prinsip Perkenalan i) Perkenalkan lelaki kepada wanita. ii) Perkenalkan orang yang kurang penting kepada orang yang lebih penting. iii) Perkenalkan orang yang lebih rendah pangkatnya kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya. iv) Perkenalkan orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua.
b) b) Keberkesanan Dalam Keberkesanan Dalam Perkenalan Perkenalan i) Kedua pihak bersedia untuk diperkenalkan dan untuk menerima perkenalan. ii) Sebut nama dengan jelas dan betul. iii) Perlakuan yang tertib. iv) Pandang ke arah mata orang yang diperkenalkan. v) Jika terlupa nama orang yang akan diperkenalkan, sebaik-baiknya akui.
c) c) Tertib Memperkenalkan Tertib Memperkenalkan i) Izinkan saya memperkenalkan ………. ii) Puan ………., inilah Encik ………. iii) Boleh saya memperkenalkan...
TATA RIAS TATA RIAS KESESUAIAN PAKAIAN LELAKI DAN

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture