SLIDE PEMBENTANGAN KHIDMAT KOMUNITI ( KUMPULAN 2 ).pptx -...

This preview shows page 1 - 6 out of 25 pages.

PROGRAM KHIDMAT KOMUNITI MPU 2412 KUMPULAN 3AHLI KUMPULAN :WARDINA SOFIA BINTI FAHRULRAZI WAN NURIN FARINA BINTI WAN MUSA FARAH AINI BINTI FAROOK AMINAIN NUR SHAZRINA FEROZINUR SYAWALTUL AISYAH BINTI HUSSAINSITI NUR ARISHA BINTI ABDULLAH AZIM HAZIQ ZAINUDDIN AFIQ AKMAL BIN ROSLAN
PENGENALANProgram khidmat komuniti ini merupakan sebahagian daripada kursus wajib yang perlu diambil oleh pelajar 1 DVM BPP. Melalui mata pelajaran ini pelajar dikehendaki melaksanakan beberapa aktiviti khidmat komuniti iaitu alam sekitar, penambahbaikan, dan khidmat sosial. Program ini akan mendedahkan pelajar tentang tanggungjawab diri terhadap komuniti sekeliling. Pendedahan ini dapat memberikan mereka belajar bersosial dengan komuniti serta memberi peluang kepada pelajar ini melakukan kerja secara sukarelawan. Kami memilih untuk melakukan aktiviti ini di sekitar kawasan kejiranan atau perumahan masing -masing sebagai tempat pelaksanaan aktiviti.Semangat kerjasama dalam pasukan juga dapat dipupuk melalui program ini dengan adanya tenaga kerja setiap peserta dalam melaksanakan aktiviti komuniti yang telah diaturkan. Semangat ini merupakan elemen penting bagi melahirkan pelajar Kolej Vokasional Batu Lanchang yang mempunyai jati diri. Selain itu, dapat mengaplikasikan pembelajaran di luar kelas dalam kehidupan seharian mereka dengan berpandukan ajaran dan bimbingan daripada pihak pensyarah supaya dapat mempraktikan bakat kepimpinan yang luar biasa.
OBJEKTIF PROGRAM AKTIVITI ALAM SEKITAR a.Membersihkan kawasan kejiranan atau perumahan bagi mendapat suasana yang lebih bersih dan lebih selasa kepada penduduk.b.Mempelajari semangat cinta akan alam sekitar di kalangan pelajar AKTIVTI PENAMBAHBAIKANa.Memberikan pendedahan dan kesedaran kepada individu untuk menggunakan barang yang telah rosak tetapi boleh membuat pembaikpulih kembali supaya tidak membazirb.Menyumbang tenaga fikiran kepada para pelajar untuk sentiasa berfikiran yang kreatif untuk membaikpulih sesebuah kerja di sekeliling kawasan kejiranan atau perumahan AKTIVITI KHIDMAT SOSIAL a.Membina sikap keprihatinan terhadap orang yang lebih memerlukan tanpa mengira banga, agama, kepercayaan dan negarab.Memudahkan urusan dan meringankan beban kepada masyarakat yang tidak berkemampuan c.Memupuk keperibadian dan memahami konsep kerjasama serta tolong menolong antara satu sama lain
RASIONAL Alam sekitar – Untuk membersihkan kawasan kejiranan atau perumahan untuk mendapatkan suasana yang lebih aman dan sentiasa dalam keadaan yang bersihPenambahbaikan- Untuk menambahbaikan sebuah barangan yang rosak tetapi masih boleh diguna pakai atau menceriakan semula bahagian dinding cat warna yang sudah pudar untuk kelihatan lebih cantik dan kemas Khidmat sosial - Dapat menjadi warganegara yang lebih prihatin terhadap orang lebih memerlukan dan bertanggungjawab menolong orang
TARIKH , MASA , TEMPAT 22 - 24 Januari 20218:00 am – 2:00 pm Kawasan kejiranan atau perumahan Alam Sekitar 25 – 27 Januari 2021 8:00 am – 3:00 pm Kawasan kejiranan atau perumahan Penambahbaikan29 Januari 2021 8:00 am – 1:00 pm Rumah keluarga asnaf Khidmat Sosial

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture