AP 6Q1 week8 Day2.pptx - AP 6 Mga Kontribusyon ni Emilio...

This preview shows page 1 - 12 out of 21 pages.

AP 6Mga Kontribusyonni Emilio Aguinaldo
Ano angipinaglaban ngmga Pilipino noonsa mga dayuhangAmerikano?
#pambansangbayaniDr. Jose Rizal
Andres Bonifacio#amangkatipunan
Gregorio Del Pilar#buwisbuhaypasongtirad
Melchora Aquino#inangkatipunan
#unangpangulongrepublika
Panonood natin ang video clip/filmukol kay Emilio AguinaldoPamana ni Emilio Aguinaldo
Si Emilió Aguinaldo y Famy(22 Marso 1869–6 Pebrero1964) ay isang Pilipinongheneral, pulitiko at pinúnò ngkalayaan, at ang unang Pangulong Republika ng Pilipinas(20 Enero 1899–1 Abril 1901).
Isa siyang bayaning nakibáka para sakasarinlan ng Pilipinas. Pinamunuan niyaang isang bigong pag-aalsa laban saEspanya noong 1896. Makaraang magapi ngEstados Unidos ang Espanya noong 1898,ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas atumupo bilang unang pangulo ng Pilipinasnoong Hunyo 1899. Malakas ang kaniyangloob subalit nilarawang baguhan sapagkatnaniwalang tatangkilin ng Estados Unidosang kaniyang hangarin.
Nang maging ganap at lantad ang mga

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 21 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture