grundforløbsprojekt del 2.pdf - Grundforløbsprojekt del 2...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Grundforløbsprojekt del 2 kontorJacob Westergaard.3. Intern kommunikation3.1Intern kommunikation er når man intern i en virksomhed snakker sammen. Når man arbejder i envirksomhed, skal man kommunikere med hinanden for at løse nogle opgaver. Det er også det mankalder intern kommunikation. Direktører bruger også intern kommunikation for at snakke med densansatte. Der er mange måder man kan lave intern kommunikation, man kan også kommunikere medflere på engang med fx at bruge nyheder i virksomheden, arbejdsplaner til diverse ansatte. Man kanogså lave personalepolitikker så alle ved hvordan tingene foregår i virksomheden.Ved brug at opgavefordeling kan man også kommunikere med flere ansatte på samme tid.En virksomhed har også brug for flere forskellige informationsnetværker til at kommunikere medsine ansatte, de kan bruge intranet, mail og kalendersystemer.3.2Det er vigtigt for virksomheder at de kan kommunikere med deres ansatte, ellers er det meget sværat fortælle dem hvad de skal gøre og om de gør tingene rigtigt eller forkert. Når nu direktøren ellerden ledende del af virksomheden har nogle beskeder eller opgaver til medarbejderne, er det vigtigtat de kan kommunikere bred og forstående med dem. På samme måde skal medarbejderne ogsåkunne let og sikkert kommunikere med ledelsen, det kan de gøre ved brug at intranet, mail ogbeskeder fra mobil eller computeren. Når man bruger visse programmer, vil beskeder og opgaveogså blive gemt til senere brug, hvis der nu opstår nogle problemer.Det er vigtigt at medarbejderen læser og forstår den besked som bliver sendt fra ledelsen, og måskegive feedback om man har forstået eller måske har nogle ting man kan ændre ved den.3.3intranet og mails er en af de fortrukne redskaber man bruger. Især Microsoft Outlook som er et godtsted hvor man kan kommunikere via E-mails og booke aftaler i andres kalender. Når man

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture