ARTICLESSSS (8).docx - Mas binibigyang pansin ng mga...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Mas binibigyang pansin ng mga mag-aaral na bahagi ng lecture at patimpalak ang paligsahan na kanilang sinasalihan kaysa mga karanasan at kaalamang kanilang nakukuha na madadala nila hanggang sila’y tumanda at mas magkakaroon pa ng epekto sa kanilang buhay. Madalas din na mas nabibigyang pagkakataong makasali ang mga estudyanteng paulit-ulit lang naman na nakukuha sa mga ganitong programa at hindi ang ibang nalululong nalang sa kakulangan sa impormasyon. Sa aking pananaw, ang

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture