ARTICLESSSS (10).docx - u2018Versatileu2019 kung tawagin...

This preview shows page 1 out of 1 page.

‘Versatile’ kung tawagin, kung saan hindi na pahirapan pa sakanya ang pagsasagawa ng iba-ibang ‘task’ sa isang pagkakataon. Isa siya sa libo-libong taong may kakayahang mapagtagumpayanang

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture