ECON
DOC-20170516-WA0004.docx

Vizyon eksikliği yetki devredememe ego savaşları

Info icon This preview shows pages 13–15. Sign up to view the full content.

Vizyon Eksikliği Yetki Devredememe Ego Savaşları İç Çekişmeler TÜRKİYENİN NEDEN DÜNYA MARKASI YOK? (önemli) Sanayileşme geç başladı, Markalaşma bilinci geç başladı, Kurumsallaşamama Siyasal açıdan evrimini ve gelişimini tamamlamaması Marka olabileceğimiz bazı konuları başkalarına kaptırmamız Tarihimizi ve öz değerlerimizi yeterince bilmediğimiz Yurt dışında güçlü bir topluluk bilincimizin olmaması Ülke / şehir marka imajımızın olmaması Ar-Ge ve inavasyon konusundaki eksikliklerimiz. PEKİ, NE YAPILMALI? Markalaşma aslında kalite sorunu ile özdeşleştirilebileceği gibi, önce kalite bilincinin artırılması gerekir. Markanın bir kültür, kültürün de eğitimle başarılacağı unutulmamalıdır. Kendi potansiyelimizi kullanarak dışa bağımlılığı en aza indirmek gerekir. Markalaşma ancak profesyonelce düşünen ve geleceği öngören tüm teknik elemanlarca başarıya götürülebilir. Ülkenin tanıtımının yetersiz olması, bu görevi de medyanın üstlenmesi gerekir.
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

13 Toplumsal başarının birlikte çalışarak, paylaşarak ve ortak hareket ederek bir sonuç alınabileceği unutulmamalıdır. Hedef Pazar bulup, ürünleri farklılaştırmaya çalışılmalı ve bulunduğu pazarda inavasyon – AR-GE ile her geçen gün gücüne güç katmalıdır. ŞEHİRLERİ MARKALAŞTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI? (önemli) Önce şehrin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel, ticari, sanat ve eğlence varlıklarını tespit etmeliyiz. Kentin kendine has, orijinal özellikleri ortaya çıkarılır. Hangi yatırımcı ve hangi turist kesimlerinin hedefleneceği belirlenir. Bir tasarım şirketine şehrin logosu, amblemi yaptırılır. Böylelikle şehir kurumsal bir kimliğe bürünür. Şehirde yaşayan her kesim insandan fikirler alınır . Fikre ve bir kimliğe sahip olan şehir kendini tanıtmaya hazırdır. Markalaşmada Türkiye’nin durumu (önemli) 1) Türkiye’de imalat sektörüne bakıldığında ülkemizin hemen hemen tüm teknoloji alanlarında teknoloji lideri değil teknoloji takipçisi olduğunu görüyoruz. Yani ileri teknoloji üretemiyoruz; üretilen teknolojileri belli bir zaman farkı ile takip ediyoruz. 2) Endüstride geldiğimiz noktanın tatmin edici olmamasının bir nedeni ülke olarak endüstrileşme çabalarına çok geç girişmemiz. Osmanlı’nın en son dönemlerindeki birkaç girişim ile başlayan ve Cumhuriyet ile ateşlenen Türk Sanayileşmesi ne yazık ki Endüstri Devrimi’nde çok sonra başlamış. 3) Doğal kaynaklarımıza ve ürünlerimize sahipliğimiz çok zayıf. Bunun için gerekli toplumsal bilinci gösteremiyoruz. Mesela en bariz örnek olarak, dünyadaki fındığın çok büyük bir kısmı Türkiye’de yetişse de fındığı bir dünya markası haline getirmedik. Bunun gibi birçok doğal kaynağımıza sahip çıkamıyoruz; bunlardan gerekli getiriyi sağlayamıyoruz.
Image of page 14
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern