golirea cilindrului de gazele arse şi umplerea lui cu gaze proaspete sporind

Golirea cilindrului de gazele arse şi umplerea lui

This preview shows page 11 - 13 out of 50 pages.

golirea cilindrului de gazele arse şi umplerea lui cu gaze proaspete, sporind eficacitatea procesului de umplere. Analizînd desfăşurarea unui ciclu (fig. 1.17, a) în funcţie de depla sarea pistonului x, care, prin intermediul mecanismului bielă-manivelă se transformă în deplasări unghiulare ale arborelui cotit la, se constată următoarele: '• -"..' . : . ■■ deschiderea supapei de evacuare în avans faţă de P.M.E. (D.S.E.) permite gazelor arse să părăsească cilindrul sub acţiunea diferenţei de presiune dintre cilindru şi mediul ambiant (evacuare liberă); închiderea supapei de evacuare cu întîrziere faţă .de P.M.I. (I.S.E.) permite o evacuare suplimentară care se realizează sub efectele combinate ale diferenţei < de presiune existente şi sub acţiunea inerţiei coloanei de gaze care părăseşte cilindrul; '■■' deschiderea supapei de admisiune în avans faţă de P.M.I. (D.S.A.) este determinată de faptul că în momentul în care începe admisiunea (atunci cînd presiunea din cilindru a devenit inferioară presiunii din m
Image of page 11
colector), secţiunea deschisă de supapă să fie suficient de mare pentru ca pierderile gazo-dinamice să fie cit mai mici; \ r^- închiderea supapei de admisiune cu întîrziere după P.M.E. (I.S.A.) este determinată de utilizarea inerţiei coloanei de gaze proaspete pentru umplerea cilindrului (postumplere inerţională). ■_■■* Perioadele. în care orificiile de distribuţie ale gazelor sînt deschise, precizate prin momentele de început şi de sfîrşit ale fiecărei perioade, faţă de punctele moarte de referinţă, se numesc faze de distribuţie. * : Ele se reprezintă într-o diagramă (fig. 1.17, b), care este caracteristică fiecărui tip de motor,, avînd valori optime pentru acesta (determină o valoare maximă a coeficientului de umplere sau o valoare maximă a lucrului mecanic efectiv). Deoarece fazele de distribuţie optime sînt proprii numai unui anumit regim de funcţionare, valorile lor depind de destinaţia motorului. Astfel, pentru motoarele de autoturisme, aceste faze trebuie să fie optime pentru regimul de putere maximă. Pentru motoarele de autocamioane şi autobuze trebuie să asigure condiţii optime de desfăşurare a schimbului de gaze, la regimul de cuplu maxim (caracterizate prin valori mai mici ale fazelor de distribuţie). în tabelul 1.2 sînt date fazele de distri- \ buţie uzuale,- ■■■'•' Comanda deschiderii şi închiderii supapelor, după diagrama fazelor ; de distribuţie, o asigură camele de pe arborele cu came ale mecanismului de distribuţie. Profilul camelor trebuie astfel determinat încît să asigure mişcarea supapelor prin respectarea diagramei fazelor de distribuţie în condiţiile apariţiei unor forţe de inerţie acceptabile. •■;. Durata totală a unei faze (admisiune sau evacuare) măsurată în unghiuri RAC este: a T =a DS +180°+a Is . •• ■■'■:'; Transformată în unghiuri de rotaţie a arborelui de distribuţie devine: <X T . , în construcţia motoarelor de automobile şi tractoare, profilul cel mai răspîndit este cer executat din două arce de cerc (simetric sau nesimetric). Profilul se construieşte în baza diagramei fazelor de distribuţie (fig. 1.17, c), astfel: ? /-,.
Image of page 12
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes