raturama koje su dovoljne za značajno smanjenje zaostalih naprezanja iznad 540C

Raturama koje su dovoljne za značajno smanjenje

This preview shows page 198 - 200 out of 225 pages.

raturama koje su dovoljne za značajno smanjenje zaostalih naprezanja (iznad 540°C), značajno smanjuj e otpornost na abrazivno trošenje. Stoga je poželjno smanjenje nastajanja zaostalog naprezanja kontroliranim hlađenjem odljevka u temperaturnom intervalu tr ansformacije austenita u martenzit (<260°C). To se postiže sporim kontroliran i m hlađenjem kako bi se smanjio temperaturni gradijent i osigurala istodobna transformacija austenita u odljevku.
Image of page 198
199 6 DODATAK 6.1 METALURGIJA ŽILAVOG (NODULARNOG) LIJEVA Metalurgij a nodularnog lijeva uključuje proces skrućivanja i proces toplinske (i mehaničke) obrade u krutom stanju. Cilj ove obrade je dobivanje mikrostrukture potrebne za postizanje željenih mehaničkih svojstava. Tijekom obrade od stanja taline do sobne temperature tehnolog pokušava zavarati „majku prirodu“ i/ili surađivati s njom kako bi postigao odgovarajuću mikrostrukturu u odgovarajućem trenutku. U tekstu su sažeto prikazani postupci obrade i postignute strukture i svojstva. 6.1.1 Uvod Nodularni lijev, otkriven 1948., relativno je nov materijal na popisu komercijalno korištenih ljevova željeza. Njegova važnost naglo raste s razvojem tehnologije koja omoguć uje održivu proizvodnju u ljevaonicama. U razdoblju od 1982. do 2003. godine proizvodnja sivog lijeva u SAD-u smanjila se od 12 milijuna tona na 5 milijuna tona, dok je proizvodnja žilavog (nodularnog) lijeva istodobno porasla od 1,5 milijuna tona na 4 milijuna tona. Razlog t akvih kretanja leži u činjenici da je oblik grafita u mikrostrukturi žilavog lijeva sferičan, a ne lisnat kao kod sivog lijeva. Zbog takva oblika grafita matrica žilavog lijeva je neprekinuta faza. Stoga pukotine nemaju prikladan put kojim se mogu širiti, a materijal poprima iznimna mehanička svojstva rastezljive matrice. Razvoj žilavog lijeva zasniva se na principima klasične metalurgije s ciljem dobivanja mikrostrukture potrebne za postizanje željenih mehaničkih i fizikalnih svojstva. Željena mikrostruktura postiže se obradom koja uključuje: Pripremu dodataka talini u svrhu proizvodnje žilavog li jeva Kontrolu procesa skrućivanja taline s ciljem kontrole broja i veličine nastalih primarnih grafitnih „nodula“ Dodatak legirnih elemenata u svrhu kontrole matrice Izvođenje posebne toplinske obrade u svrhu prilagođavanja mikrostrukture matrice . Slika 6.1 prikazuje faze obrade s ciljem postizanja kvalitetne mikrostrukture žilavog lijeva. U svim fazama tehnolog kontrolira proces u kojem se željen a mikrostruktura razvija iz taline sve do konačnog proizvoda. U većini slučajeva tehnolog pribjegava „trikovima“. Dva su važna cilja obrade: 1. ostvariti mikrostrukturu austenita i grafita (neposredno nakon skrućivanja) s velikim brojem „nodula“ i izvrsne „nodularnosti“; 2. manipulacija transformacije austenita kako bi se postigla željena mikrostruktur a matrice.
Image of page 199
Image of page 200

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors