Bijvoorbeeld te bepalen bij welke temperatuur een

Info icon This preview shows pages 253–254. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
bijvoorbeeld te bepalen bij welke temperatuur een gravimetrische neerslag het beste op constant gewicht kan worden gebracht. 12.5.7 Gaschromatografie Alhoewel bij de scheiding met gaschromatografie de waterpiek meestal heel breed is en staartvorming vertoont, kan gaschromatografie toch gebruikt worden voor de bepaling van het watergehalte in gassen. Een typische toepassing is de bepaling van waterstof onder de vorm van water bij CHN elementanalyse.
Image of page 253

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon