Один календарний рік

This preview shows page 33 - 35 out of 123 pages.

-один календарний рік -півріччя -три квартали -квартал -щомісячно Вкажіть, який із контрольних заходів органів Держаудитслужби України не підлягає попередньому плануванню та проводиться за письмовим рішенням керівника контролюючого органу або його заступника при наявності визначених у законодавстві підстав? -ревізія -інспектування -державний фінансовий аудит -перевірка державних закупівель -обстеження Вкажіть, які наслідки згідно із Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» має ненадання документів на проведення ревізії посадовим особам підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності або їх надання з порушенням вимог Закону ? -є підставою для недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії -є підставою для зменшення обсягу повноважень посадових осіб органу державного фінансового контролю під час проведення ревізії -немає жодних наслідків -є підставою для втрати юридичної сили актом, який складається за результатами проведення такого контрольного заходу -є підставою для надання таких документів, оформлених у встановлених законом порядку, до моменту закінчення ревізії
Вкажіть, який орган згідно з законодавством України наділений повноваженнями на проведення позапланових виїзних ревізій суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ державного фінансового контролю, за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження? -органи Державної фіскальної служби -Рахункова палата -науково-експерта установа, що отримала ліцензію на проведення судово-бухгалтерських експертиз -служби фінансових розслідувань -органи Держаудитслужби Вкажіть слово (словосполучення) пропущене у наведеному нормативно-правовому приписі (у відповідному числі та відмінку за текстом): «Інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ____ та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.» Вкажіть, слово (словосполучення), що пропущене у наведеному положенні чинного законодавства щодо фінансового контролю органів Держаудитслужби (у відповідному числі та відмінку за текстом): «Результати ревізії оформляються ____, який складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.» Вкажіть, як називається документ, що обов’язково пред’являється посадовим особам підконтрольних установ, інших суб’єктів господарської діяльності під розписку до проведення ревізії посадовими особами органу державного фінансового контролю, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державного фінансового контролю, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію? ____

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture