Харьцаанаас шалтгаална

Info icon This preview shows pages 115–117. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
харьцаанаас шалтгаална . Энэбүхэн танд ойлгомжтой байна уу ? Маш ойлгомжтой байна Ингэхлээр энэ үбгдийг хийхээс өмнө акцны солилцооноос гадна танд болон таны ажилд нйигмийн дэмжлэг үзүүлэхийг хичээсэн тэр хүмүүс таны аль хирийн төлбөрт найдаж болохыг маш нарийн тогтоох нь чухал биз дээ ? Лорд Стейнийг ярьж байх зуур зөөлөн сандлын түшлэг налан сууж байсан Каупервудыг сайтар ажиглах юм бол өөрийнхөө ярилцагчтай санал бүрэн нийлж байгаа юм шиг байвч нүдэнд нь хатуурхсан шинж тодорч хөмхий зуусан нь илт байлаа . Энэ бүх сургаалыг уншихдаа Стейн түүнд их өршөөл үзүүлж байгааг Каупервуд ойлгож байв . Энэ нь сайн санаат энэ Лорд Каупервудын үйл ажиллагаатай холбогдсон бүх балагт явдал , мөн түүнчлэн Чикаго , Нью - Йоркийн дээд сайн нийгэмлэгт түүний ороогүй тухай ойлгосных билээ . Стейн хэдийгээр эелдэг зөөлнөөр ёс дэглэм барин ярьж байсан боловч Каупервуд түүнийг нийгмийн дээд давхаргад том суурийг эзэлж бйгаа хүнээс нийгэмд гологдсон хүнд өгч байгаа сургаал гэж ойлгоод үүнд хорсон гомдож зэвүүцсэнгүй . Үнэндээ Каупервуд ялалттай байна . Дотроо баясаж байжээ . Стейн болон түүний найз нарт өөр хэний ч хийж чадахгүй тийм зүйлийг Каупервуд л хийж өгөхөөр завдаж байв . Стейнийг ярьж дуусахад Каупервуд төлөвлөж байгаа гэрээний болзолтой холбогдуулан хэд хэдэн асуулт тавив . Лорд Стейн иймэхүү нарийн зүйлийг Жонсон хариулах нь дээр гэж бодож байна гээд маш эелдэг байдал гарган хариулахаас зайлсхийв . Гэхдээ тэр хүн Метрополтен ба Район ”- ны өөртөө хамаарагдах акц нэг бүрийг гурваар бодож солихоор барахгүй бас ирээдүйн бат тогтвортой орлогоо бэхжүүлэх ашигтай энэ газраа эзэмшин ашиглах
Image of page 115

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
116 Жонсон Стейн хоёрын брэн эрхийг
Image of page 116
Image of page 117
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern