Scholingstraject voor toetsing en nascholing voor

This preview shows page 15 - 18 out of 59 pages.

Scholingstraject voor toetsing en nascholing voor pedagogisch werkers in de VVE (ROC Drenthe college) **** **** **** ** Moeiteloos taalvaardig(er) (O2 onderwijsadvies & Zuyd Hogeschool) **** *** **** *** Taalscholing VVE (ROC van Amsterdam/ ROC ASA) **** **** **** *** Taaltoets pedagogisch medewerkers Sam & Ko kinderopvang Deventer (ROC Graafschap college) **** **** * *** Taalaanbod voor medewerkers in de VVE sector (ROC Nijmegen) **** **** **** ** Nederlands in de kinderopvang (Taalpartners) **** **** **** ** Taalniveau pedagogisch medewerker van 2F naar 3F (Vitalis College) **** *** **** ** Nederlands als onderdeel van opleiding Zorg en Welzijn (ROC Rivor) **** **** ** ** Snel van 2F naar 3F, Allemaal Taal (Cedin) **** *** **** *** Taal op niveau! (Summa College Welzijn) **** **** ** ** Sterke Taal (MBO college voor Mens en Maatschappij ROC van Twente) **** *** **** ** Allemaal Taal (ThiemeMeulenhoff) **** **** **** *** MeerTaal (Marant en Allemaal Taal) **** **** **** *** Beter met taal in de kinderopvang (ROC Landstede en ThiemeMeulenhoff) **** **** **** ** Training Allemaal Taal (onderwijsadvies en ThiemeMeulenhoff) **** *** **** ** Allemaal Taal (ROC Midden Nederland) **** **** **** **
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 14
Image of page 16
Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 15 3. Gebruikerservaringen Veel gemeenten zijn inmiddels begonnen met het afnemen van de taaltoets, een kleiner aantal heeft al een scholingstraject doorlopen. Om gemeenten die nog een keuze moeten maken te helpen, heeft het ministerie van OCW ons gevraagd om ook de gebruikers- ervaringen in beeld te brengen. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met locatieleiders en managers van instellingen die een taaltoets en/of een taalcursus hebben afgenomen. Verschillende aanpak taaltoetsen en taalcursussen De manier waarop wij te werk zijn gegaan bij het inventariseren van de gebruikerservaringen bij taaltoetsen verschilt van de manier waarop wij de gebruikerservaringen van taalcursussen hebben geïnventariseerd en beschreven. Dat komt doordat gemeenten veel minder variëren in hun toetskeuze. Bijna alle gemeenten hebben voor één van de drie volgende toetsaanbieders gekozen: UvA, TOA (ICE) en Mister Dutch. Bij de keuze voor cursussen is veel meer spreiding. Veel gemeenten kiezen bijvoorbeeld voor de plaatselijke ROC, die regionaal opereert. We hebben daarom per toets meer gebruikerservaringen kunnen verzamelen dan we per cursus hebben kunnen doen. Dit heeft geresulteerd in een andere manier van verslagleggen. Van de ervaringen met toetsen is een algemeen verslag gemaakt waarin de toetsen met elkaar worden vergeleken op een aantal punten. Omdat we voor veel cursussen niet met meerdere afnemers konden spreken, hebben we hier geen algemeen verslag gemaakt, maar geven we een verslag per gemeente. 3.1 Gebruikerservaringen bij taalcursussen In dit onderdeel beschrijven we onze aanpak bij het inventariseren van de gebruikerservaringen op het gebied van taalcursussen. De beschrijvingen van de gesprekken zijn hier opgenomen en we sluiten af met een aantal aanbevelingen.
Image of page 17

Subscribe to view the full document.

Image of page 18
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes