Zodanig gesneden dat er zich een staartje aan bevindt

Info icon This preview shows pages 237–239. Sign up to view the full content.

zodanig gesneden dat er zich een staartje aan bevindt, om het gemakkelijk te kunnen aansteken (papiertje in vlagvorm). Een klein volume van een absorberende oplossing wordt in de fles gegoten en de lucht in de fles wordt door zuurstofgas verdrongen. De staart van het papiertje wordt in brand gestoken, de stop wordt vlug op de fles gezet, en de fles wordt omgekeerd om het ontsnappen van vluchtige oxidatieproducten te vermijden. Door de katalytische werking van het platinagaas rond het staal verloopt de reactie meestal snel. Alhoewel de verbranding is zuurstof spectaculair is, is de Schöninger-methode veilig. Zolang waterige oplossing voor de absorptie worden gebruikt, bestaat er geen gevaar voor explosies. Men moet wel de stop stevig vasthouden, omdat de druk in de fles oploopt. De absorberende vloeistof bestaat gewoonlijk uit een waterige zuuroplossing als men een metallisch element wil doseren, en uit een verdunde waterige alkalioplossing als men een niet-metaal wil doseren. Voor de bepaling van
Image of page 237

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.