Надходження 2 неподаткові

This preview shows page 43 - 45 out of 73 pages.

надходження; 2) неподаткові надходження; 3) доходи від операцій з капіталом; 4) трансферти. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори і інші обов’язкові платежі. Неподатковими надходженнями визнаються: доходи від власності і підприємницької діяльності; адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного і побічного продажу; надходження від штрафів і фінансових санкцій; інші неподаткові надходження. Трансферти – це кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безвідплатній і неповоротній основі. Починаючи з 2000 року, державний бюджет України ділиться на дві складові частини: загальний фонд і спеціальний фонд , що повинне забезпечити прозору і реальну систему оцінки всіх джерел доходів і визначити пріоритети їх використання. Доходи загального фонду державного бюджету (загальні доходи) призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних витрат бюджету. Доходи спеціального фонду державного бюджету (спеціальні доходи) включають доходи, призначені на конкретну мету. Загальний фонд бюджету включає : 1) всі доходи бюджету, окрім призначених для зарахування до спеціального фонду; 2) всі витрати бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету; 3) фінансування загального фонду бюджету. Спеціальний фонд бюджету включає : 1) бюджетні призначення на витрати за рахунок конкретних певних джерел надходжень; 2) гранти або дари , отримані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; 3) різницю між доходами і витратами спеціального фонду бюджету. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що поступили до цього фонду на відповідну мету.
Розподіл бюджету на загальний і спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України . Особливістю і перевагою Бюджетного кодексу України є те, що в нім визначення джерел доходів бюджетів запропоноване в такій формі, яка не протирічить майбутнім змінам в податковому законодавстві. У Кодексі встановлений виключно перелік платежів, які закріплюються тільки за місцевими бюджетами (ст.64-69). Відповідно решта платежів, які не зараховуються до місцевих бюджетів, повинна поступати виключно до Державного бюджету України. Тому у разі зміни системи оподаткування в Україні корективи вноситимуться до окремих статей Бюджетного кодексу, які визначають склад доходів місцевих бюджетів. Податкові надходження є вагомою складовою частиною доходів Державного бюджету України. До податкових надходжень державного бюджету відносяться : податок на прибуток підприємств (окрім прибутку підприємств комунальної власності); збір за спеціальне використання водних ресурсів і збір за користування водою для потреб гідроенергетики і водного транспорту; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення; платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture