52 dikey çizgiler olmadan metnin nasıl

Info icon This preview shows pages 7–11. Sign up to view the full content.

Şekil 2.5.2 Dikey çizgiler olmadan metnin nasıl gözüktüğü 21 Şekil 2.6.1 Herhangi bir kodlama yapılmamış orijinal metin. 22 Şekil 2.6.2 Sadece seçilen karakterler üzerinde yapılmış gelecek kodlaması. 22 Şekil 2.6.3 Gelecek kodlamasının abartılmış gösterimi. 22 Şekil 3.1 Steganografik sistem 27 Şekil 3.2 Sayısal resmin temel yapısı 29 Şekil 3.3 256 Renk resim ve kullandığı palet 31 Şekil 3.4 256 Gri tonlamalı resme ait palet 32 Şekil 3.7.1 MSE Algoritmasi 32 Şekil 3.7.2 MSE Algoritmasi Örneği 32 Şekil 4.1 Piksellere Göre Analiz 38 Şekil 4.2 En İyi Piksele Göre Analiz 39 Şekil 4.3 Rastgele Piksellere Göre Analiz 40 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

KISALTMALAR 3DES Triple Data Encryption Standard AES Advanced Encryption Standard AIIF Audio Interchange File Format BMP Windows Bitmap CBC Cipher Block Chaining DCT Discrete Cosine Transform DES Data Encryption Standard DFT Discrete Fourier Transform DOS Disc Operating System GIF Graphics Interchange Format HAS Human Auditory System HTML HyperText Markup Language IDEA International Data Encryption Algorithm IP Internet Protocol JPEG Joint Photographic Experts Group LSB Least Significant Bit MD5 Mesaj-Digest Algorithm 5 MPEG Moving Picture Experts Group MSE Mean Squared Error PAE Peak Absolute Error PCBC Propagating Cipher Block Chaining PNM Portable aNy Map PNG Portable Network Graphics PoVs Pairs of Values PSNR Peak SNR (Signal-to-Noise Ratio) RQP Raw Quick Pairs RMSE Root MSE (Mean Squared Error) WAV Windows Audio-Visual 7
Image of page 8
ÖZET Bu çalışma kullanıcı- şirket arasındaki telefon yapım-onay sistemi ile alakalıdır. Bu tezin amacı kullanıcının telefonunun durumunu görme ve onaylama sistemi kurmaktır. Bu amaç doğrultusunda çeşitli araştırmalar yapılarak günümüzde bulunan sistemlere yenilikler getirmektir. Bu uygulamada kullanıcının daha iyi bilgilendirilmesi ve onayı doğrultusunda hareket edilmek hedeflenmiştir. Uygulamanın kullanışlı ve her browsera uyumlu olması evrensellik ilkesini gerçeklemiştir. Uygulamamızda giriş bölümünde güvenlik ve kayıt amaçlı kullanıcı giriş ve yetkili giriş formları oluşturulmuştur. 8
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

1. GİRİŞ Son yıllarda bilgisayar sistemlerinin güvenliği ve özellikle bilgi güvenliği oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son 10 yılda internetin yaygınlaşmasıyla veri alışverişi ve paylaşımı da artmıştır. Metin, resim, ses vb. gibi birçok veriyi içeren dosyalar, etkin bir şekilde dünyanın birçok yerindeki insanlar tarafından paylaşılabilir hale gelmiştir. Fakat hayatı kolaylaştıran bu iletişim ağı çok ciddi güvenlik açıklarını da beraberinde getirmiştir. Birbiriyle haberleşen iki kişi arasındaki iletişim bir üçüncü kişi tarafından erişilebilir ve değiştirilebilir hale gelmiştir.
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern