Enkele minuten 3 nieren uitscheiden van zure of

Info icon This preview shows pages 3–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
) van de extracellulaire vloeistof. (enkele minuten) 3. Nieren : uitscheiden van zure of basische urine en zo de extracellulaire H + concentratie richting normaal te krijgen tijdens acidose of alkalose. De nieren reguleren de pH d.m.v. de [HCO 3 - ]. (uren tot dagen, maar wel het belangrijkst) Het bicarbonaat buffersyteem is de belangrijkste buffer in het extracellulaire milieu. CO 2 + H 2 O ↔ H 2 CO 3 ↔ H + + HCO 3 - pH = 6,1 + log ([HCO 3 - ]/ 0,03 pCO 2 ) (Henderson-Hasselbalch) Een verhoogde [HCO 3 - ] zorgt voor een verhoogde pH en een verhoogde pCO 2 zorgt voor een verlaagde pH. De pK van bicarbonaat is 6,1 en de pH van de ECF is 7,4 en [CO 2 ] en [HCO 3 - ] zijn niet groot, toch is bicarbonaat de belangrijkste buffer. Dit komt vooral doordat het een ‘open systeem’ is, de pCO 2 wordt door de longen geregeld en de [HCO 3 - ] door de nieren. De fosfaatbuffer (H 2 PO 4 - en HPO 4 2- ) is vooral belangrijk in de nieren. Omdat onderdelen van het bicarbonaat buffer systeem door het celmembraan kunnen diffunderen (vooral CO 2 doet dat makkelijk), zorgt een verandering in de pH ECF voor een verandering in de pH ICF. Eiwitten en Hb zijn belangrijke intracellulaire buffers. Een verlaagde alveolaire ventilatie verhoogt de pCO 2 . En een verhoogde CO 2 concentratie zorgt voor een verhoging van de H 2 CO 3 en H + concentratie, waardoor de pH extracellulair daalt. De pH beïnvloed de alveolaire ventilatie. Een verhoogde pH zorgt voor een verlaagde alveolaire ventilatie. Maar een verlaagde pH zorgt voor een nog grotere verhoogde alveolaire ventilatie. Dit komt doordat er bij een verhoogde pH minder O 2 aan het bloed wordt toegevoegd, waardoor de pO 2 verlaagd wordt. En dit stimuleert weer de ventilatie. De gefiltreerde hoeveelheid HCO 3 - in de nieren is 4320 mEq/dag (180 L/dag * 24 mEq/L), onder normale omstandigheden wordt dit bijna allemaal weer teruggeresorbeerd in de tubuli. H + secretie is nodig voor de terugresorptie van HCO 3 - , er moet dus minimaal 4320 mEq H + per dag geseceneerd worden. Hier komt nog de 80 mEq niet-vluchtige zuren bij die door het lichaam geproduceerd worden per dag. De nieren regelen de pH door: 1. Secretie van H + 2. Terugresorptie van gefilteerd HCO 3 - 3. Productie van nieuw HCO 3 - H + secretie en HCO 3 - terugresorptie komt alleen niet in de dunne delen van de lis van Henle voor. In de proximale tubuli (80-90%) gaat H + secretie via Na + /H + anti-port . Dit is secundair actief transport, want de Na + / K + ATPase in het basolaterale membraan zorgt voor een Na + gradiënt. De H + bindt in het lumen aan HCO 3 - , waardoor het H 2 CO 3 vormt. Dit valt uiteen in CO 2 en H 2 O. De CO 2 diffundeert de tubulaire cellen in (CO 2 kan ook in de cellen gevormd worden als product van het metabolisme). In de cel reageert CO 2 met H 2 O d.m.v. het enzym koolzuur anhydrase tot H 2 CO 3 . Dit valt weer uiteen in HCO 3 - en H + . De HCO 3 - diffundeert de cel uit en wordt opgenomen in het bloed en de H + kan weer uitgescheiden worden in het lumen.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern