DOC-20170516-WA0004.docx

4 gen? dinamik ve giri┼čimci bir n├╝fusumuz var fakat

Info icon This preview shows pages 14–15. Sign up to view the full content.

4) Genç, dinamik ve girişimci bir nüfusumuz var. Fakat insanımızı eğitecek belli stratejiler etrafında şekillenmiş iyi bir eğitim sistemimiz yok. O nedenle daha çok katma değer yaratacak yetkinliklere sahip bir toplum yaratamıyoruz. Bu durum da markalaşma çabalarına ciddi sekte vuruyor. 5) Hizmet sektöründe yeni yeni gelişmekte olan bir ülkeyiz. Hizmet sunumunda çok iyi olduğumuz da ne yazık ki söylenemez. Bu sektörde marka yaratmak için daha çok yolumuz olduğu görülüyor. Türkiye Tanıtım Stratejileri 1) Dinamik Dış Tanıtım: pazarın değişen şartları sürekli izlenirken, internet başta olmak üzere çağın teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir. 2) Pazar Çeşitlendirilmesi: Türkiye’nin yöneleceği "klasik", "yeni" ve "potansiyel" pazarlar belirginlik kazanmıştır. Batı Avrupa, ABD ve Japonya gibi bilinen geleneksel pazarlar yanında İsrail, Doğu Avrupa, Doğu Asya ve pasifik ülkeleri gibi yeni oluşan pazarlar da önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle Çin ve Ortadoğu yakın gelecekte
Image of page 14

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

14 potansiyel pazarlar arasında yer alacaktır. Tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine kaynak ayırırken, önceliklerin ve tercihlerin bu pazarların durumu dikkate alınarak belirlenmesi gerekir. 3) Yıl boyu talep yaratılması, talebin dengeli dağılımı: dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri dikkate alınarak turizmin çeşitlendirilmesine yönelmek, iç ve dış talep dengesinin bölgelere ve ürünlere dengeli dağılımını sağlamak gerekmektedir . 4) Eşgüdüm ve İşbirliği: Tanıtma ve pazarlamanın daha dinamik, daha profesyonel ve mali yönden daha güçlü yapılabilmesi için, bu maliyetlerin finansmanına turizmden doğrudan veya dolaylı kazanç sağlayan kesimlerin (sektör, yerel yönetimler) katılımları sağlanmalıdır.
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ÔÇś17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. ItÔÇÖs truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ÔÇś17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any universityÔÇÖs resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLAÔÇÖs materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ÔÇś16, Course Hero Intern