Se da 2014 for en gennemgang af beregningsforud

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 109 - 112 out of 224 pages.

funktionerne. Se DA (2014) for en gennemgang af beregningsforud- sætninger. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik. Mange jobåbninger giver god mulighed for jobmatch Hvis arbejdsevnen inden for et fagområde skulle blive nedsat, vil der således ofte være gode muligheder for at finde beskæftigelse inden for nye områder, hvor matchet mellem den enkelte og arbejdsopgaverne er bedre. De mange jobåbninger og den store mobilitet skal ses i sammenhæng med relativt fleksible regler for ansættelse m.v. Samtidig er de fleste rettigheder, f.eks. pensionsop- sparing, ikke knyttet til et specifikt ansættelsesforhold, men derimod til, at man er i beskæftigelse. Seks ud af ti jobskiftere er fagligt mobile 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Skift i branche Skift i arbejdsfunktion Skift i branche og arbejdsfunktion Andel af ansatte, som skifter job, der samtidigt skifter branche eller jobfunktion, 30-årige og derover, pct., juni 2011-maj 2012
Image of page 109
110 3.3 Niveauet for arbejdsskader er stabiliseret Antallet af anerkendte arbejdsskader har ligget stabilt i perioden 2007 til 2013 på omkring syv pr. 1.000 beskæfti- gede, jf. figur 3.5. Figur 3.5 ANM.: Figuren omfatter anerkendte arbejdsskader i det pågældende år. Antal- let omfatter både midlertidige og endelige afgørelser. Året for registre- ring og afgørelsen kan variere. KILDE: Arbejdsskadestyrelsen (2012), specialudtræk fra Arbejdsskadestyrelsen og Danmarks Statistik (NATK11N). Arbejdsskadere- form fordoblede antal diagnoser Med arbejdsskadereformen i 2004 er der sket en fordob- ling af diagnoserne på erhvervssygdomsfortegnelsen, jf. figur 3.6. Stabilt niveau for arbejdsskader seneste fem år 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Erhvervssygdomme Arbejdsulykker I alt Antal anerkendte arbejdsskader pr. 1.000 beskæftigede
Image of page 110
111 Figur 3.6 ANM.: Arbejdsskadereform trådte i kraft i 2004. Ny erhvervssygdomsforteg- nelse og ny vejledning om erhvervssygdomme havde virkning fra 1. januar 2005. Fortegnelse over erhvervssygdomme før og efter 1. janu- ar 2005 er medregnet. KILDE: Arbejdsskadestyrelsen (2009-2013). Reformen i 2004 muliggjorde flere anerkendelser Det var et politisk ønske, at reformen skulle formulere et nyt ulykkesbegreb, som gav mulighed for at anerkende flere ulykkestilfælde end tidligere, bl.a. pludselige løfte- skader. Også dokumentationskravet til erhvervssyg- domme blev lempet, så det blev nemmere at få anerkendt en erhvervssygdom. Det politiske mål var, at antallet af anerkendelser ville stige med ca. 1.000 på årsbasis – sva- rende til 0,4 anerkendelser pr. 1.000 beskæftigede, jf. DA (2010). En ud af fem arbejdsulykker påvirker medarbejderens erhvervsevne Færre ulykker fører til erhvervsevnetab I 2004 blev der anerkendt omkring 9.000 arbejdsulykker. Lidt over 30 pct. af disse blev anerkendt med erstatning for tab af erhvervsevne. Siden 2005 og i de efterfølgende år er andelen af arbejdsulykker, der medfører tab af er- hvervsevne, faldet. I 2013 blev der anerkendt omkring 15.000 arbejdsulykker. Under 20 pct. af disse blev aner- kendt med erstatning for tab af erhvervsevne, jf. figur 3.7.
Image of page 111
Image of page 112

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors