In sommige groepen wordt gewerkt aan de 3 genoemde

This preview shows page 53 - 55 out of 59 pages.

prognose van het aantal te volgen lessen. In sommige groepen wordt gewerkt aan de 3 genoemde taaldomeinen. Er zijn ook groepen waarin voornamelijk gewerkt wordt aan het taaldomein lezen, omdat de deelnemers het vereiste niveau voor spreken en schrijven al behaald hebben. 8. Intensiteit a. Kan variëren van 10 weken tot maximaal 1½ jaar. b. Modules van 10 weken, 1 dagdeel per week 3 klokuur les. c. Per week 2 zelfstudie-uren. d. Theoretisch en oefeningen op het internet. e. Geen contact met de trainer buiten de bijeenkomsten om. 9. Studiemateriaal Divers, zoveel mogelijk maatwerk; trainers putten onder andere uit bestaand lesmateriaal, zelfgemaakt lesmateriaal, authentieke teksten. 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) X minimum aantal 10 X geen minimum, mogelijkheid groepsprijs X max imum aantal 18 □ geen maximum 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling X beide opties mogelijk 12. Toetsing De beschikbare toetsgegevens worden gebruikt om het startniveau van de deelnemers en het aantal te volgen modules te bepalen. De indeling van de groepen en inhoud van de training wordt daarop afgestemd. Tijdens een module worden er oefentoetsen afgenomen. Deze oefentoetsen zijn door de trainers ontwikkeld. 13. Effectmeting □ ja X nee In te zien/op te vragen bij: [URL/email adres] 14. Certificaat □ ja X nee Deelnemers ontvangen een certificaat van UvA Talen als ze de taalnorm behaald hebben. 15. Kosten € 350, - per deelnemer per module bij een groepsgrootte van 14 deelnemers. Groepsprijs bij minder dan 10 deelnemers: € 4900, - (inclusief studiemateriaal).
Image of page 53

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 52 ROC van Twente 1. Titel Sterke Taal (Maatwerktraject taalniveau 3F voor pedagogisch medewerk(st)ers o.a. in de VVE- sector) 2. Aanbieder a. MBO College voor Mens & Maatschappij ROC van Twente 3. Ontwikkelaar MBO College voor Mens & Maatschappij ROC van Twente 4. Bestaansduur 2013 5. Beroepsgroep □ alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn X kinderopvangsector/VVE □ overig: ........................................ 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. lezen 3F 4. gesprekken voeren 3F 2. luisteren 3F 5. schrijven 3F 3. spreken 3F 6. 7. Opbouw Door middel van een instaptoets ( apart in te kopen), wordt per individu het begin niveau vastgesteld. Er wordt vervolgens een maatwerktraject samengesteld met een gevarieerd programma, o.a. : - veel aandacht voor taalstimulering - klassikale opdrachten - rollenspelen - presentatie oefeningen De lessen worden verzorgd door een bevoegd docent Nederlands 8. Intensiteit a. 40 wekelijkse bijeenkomsten van 3 uren b .40 bijeenkomsten c. 4 tot 6 uren per week d. theoretisch, praktijkoefeningen, digitaal via Studiemeter.nl e. online, telefonisch. 9. Studiemateriaal Via Handboek 3F, Via Werkboek 3F, Studiemeter.nl, Readers 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) □ minimum aantal ..... □ geen minimum X maximum aantal 15 □ geen maximum Maatwerk 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling X beide opties mogelijk 12. Toetsing Ja, via de methode Deviant.
Image of page 54
Image of page 55
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes