[123doc] - phan-tich-moi-truong-kinh-doanh-cua-vinamilk.pdf

223 môi trường văn ho? xã hội nước ta dân

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

2.2.3. Môi trường văn hoá – xã hội Nước ta dân số đông, đến giữa năm 2009 đã là 85.789.573 người, trong đó tỉ lệ 0-14 tuổi chiếm 29,4%, từ 15-65 chiếm 65%. Từ đó có thể dự báo quy mô tiêu thụ sữa. Đây là một thị trường tiềm năng. Mức sống của người dân: Mức sống của người dân ở Việt Nam vẫn còn thấp, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Có thể thấy người dân ở thành thị tiêu thụ hơn 80% lượng sữa cả nước. Do tình hình phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao trong những năm qua, nên thu nhập bình quân đầu người đã gia tăng đáng kể (trên 1000 USD/người/năm). Cuộc sống người dân dần được cải thiện từ khu vực thành thị lẫn nông thôn. Do đó, người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, vì vậy mức sẵn lòng chi trả cho các sản phẩm dinh dưỡng nói chung và sản phẩm sữa nói riêng ngày càng cao. Việt Nam không phải là nước có truyền thống sản xuất sữa, vì vậy đại bộ phận dân chúng chưa có thói quen tiêu thụ sữa. Do điều kiện sống và nhận thức của đại đa số người dân ngày càng cao, thói quen uống sữa đang được cải thiện, nhất là với trẻ em. 2.2.4. Môi trường chính trị Chính phủ có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành sữa phát triển. Trong đó, quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26/10/2001 của Thủ tướng chính phủ 4
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

về một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa thời kỳ 2001-2010 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là chính sách mang ý nghĩa tầm nhìn và hoạch định chiến lược phát triển của ngành sữa. Bên cạnh đó còn có các chính sách liên quan như phát triển ngành chăn nuôi bò sữa. Bộ NN&PTNT đã đề ra chiến lược phát triển ngành sữa. Theo đó, đến năm 2020 sẽ đạt mức tiêu thụ 12 kg/người; năm 2015 là 16 kg/người; năm 2020 trên 20kg/người sẽ bằng chuẩn quốc tế. Theo Nghị định 21/2006/NĐ-CP, để đảm bảo tính cạnh tranh cho các sản phẩm sữa nội có chất lượng và thương hiệu trên thị trường hiện nay, thì vấn đề quảng cáo và tiếp thị của các sản phẩm sữa chưa qua kiểm định tính năng đều đã được xiết chặt. 2.2.5. Môi trường luật pháp Sức ép cạnh tranh ngày một gia tăng do việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập theo chính sách cắt giảm thuế quan của Việt Nam khi thực hiện các cam kết CEPT/AFTA của khu vực ASEAN và cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới WTO.
Image of page 5
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • Ms Lisa Foo Chin Yee

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern