6 IIarawan ang namayaning damdamin sa Tagpo II 7 Angkop ba ang pamagat na

6 iiarawan ang namayaning damdamin sa tagpo ii 7

This preview shows page 275 - 278 out of 542 pages.

6. IIarawan ang namayaning damdamin sa Tagpo II. 7. Angkop ba ang pamagat na Walang Sugat sa akda? Bakit? 8. Tama ba na magtanim ng galit si Tenyong sa mga pari? Ipaliwanag. Mahusay ang iyong ginawa. Madali mong naunawaan ang simulang bahagi ng aralin. Alamin mo naman ang kaligirang pangkasaysayan ng Sarsuwela na namayani sa Panahon ng Amerikano. Gagabayan ka sa iyong pag-aaral ng sumusunod na gabay na mga tanong. Mga Gabay na Tanong 1. Ano ang Sarsuwela? 2. Bakit ito kinagiliwan mga Pilipino noong Panahon ng Amerikano? 3. May Sarsuwela pa ba sa kasalukuyan? Paano ito naiiba sa ibang akdang pampanitikan? 4.Bakit dapat pahalagahan at palaganapin ang Sarsuwela bilang bahagi ng panitikang Pilipino? 5. Suriin ang kultura o kalagayang panlipunang masasalamin sa akdang Walang Sugat. 6. Kung ikaw ay kabataan na nabuhay sa Panahon ng Amerikano, paano mo maipakikita ang pagmamahal sa bayan? 7. Sa pagwawakas ng gawain mo sa bahaging ito, maibibigay mo na ang iyong damdamin sa dulang pantanghalang binasa mo . Gawin ito sa dyornal. Gayahin ang pormat sa sagutang papel. PAGSULAT Ituloy mo ang pahayag Habang binabasa ko ang Sarsuwela ako’y , dahil ako’y . kaya nais kong maging ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________ 269
Image of page 275
Mahusay! Ngayon ay unti-unti mong nauunawaan ang daloy sa ating aralin. Nakatulong ba ang mga salitang naglalarawan na ginamit ng may-akda sa binasang Sarsuwela? Marahil ay napansin mo na iba-iba ang antas ng pang-uri na ginamit ng may-akda upang higit niyang maikintal sa isipan ng mambabasa ang imahe na nais niyang iwanan sa isipan . Suriin natin ang ilan sa mga ito. Kaantasan ng Pang-uri Pang-uri - Isang mahalagang bahagi ng panalita ang pang-uri. Ang pang-uri ay bahagi ng panalita na naglalarawan ng pangngalan o ng panghalip. Kaantasan ng Pang-uri 1.Lantay –Naglalarawan sa isa o isang pangkat ng tao, bagay, o pangyayari. Halimbawa: a.Nabighani ako sa kagandahan ng lugar na ito. b.Masaganaang ani ng palay sa taong ito. 2.Pahambing-Nagtutulad ng dalawang tao, bagay, o pangyayari. Di-gasinong matamis ang mangga rito na gaya sa Guimaras. 3. Pasukdol – ay ginagamit kung ipinapakita ang kahigitan ng isang bagay , tao o pangyayari sa karamihan. Gumagamit ito ng mga pananda o pariralang kay ganda-ganda, ubod ng, hari ng at mga kataga/salitang napaka, pinaka, totoong, Ugnay-Wika 270
Image of page 276
Paghusayin mo pa ang iyong kaalaman sa wika. Magsanay Tayo .
Image of page 277
Image of page 278

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 542 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture