Tệp tin đính kèm theo thư có thể chứa

This preview shows page 15 - 17 out of 22 pages.

tệp tin đính kèm theo thư có thể chứa virút, vậy nên cần kiểm tra virút trước 15
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

com khi sử dụng. 236 WWW là từ viết tắt của cụm từ: World Wide Wait World Wide Waste World Wide WET World Wide Web 237 FTP là viết tắt của cụm từ? First Transmission Phase File Transfer Protocol File Transmission Phase File Transfer Phase 238 Địa chỉ nào không phải là địa chỉ trang web? mail.yahoo.com ws/Home/ 239 Chương trình dùng để truy nhập vào WWW được gọi là? Uniform Resource Locators (Bộ định vị tài nguyên đồng dạng) Browser (trình duyệt) Server (máy chủ) File Transfer Protocol (Giao thức truyền file) 240 Phát biểu nào dưới đây là sai: Các thư từ máy gửi đến máy nhận qua Internet luôn chuyển tiếp qua máy Server của nhà cung cấp dịch vụ. Thư điện tử luôn có độ tin cậy, an toàn tuyệt đối. Người sử dụng có thể tự tạo cho mình 1 tài khoản sử dụng thư điện tử miễn phí qua trang Web. Có thể đính kèm tệp văn bản theo thư điện tử. 241 Theo hình vẽ, nếu xoá chọn mục Show Pictures thì: hình ảnh trên trang Web không được hiển thị. trang web sẽ mất tính chất siêu liên kết. chúng ta không sửa chữa được nội dung của trang Web. chúng ta xem được trang web nhiều lần hơn. 242 Muốn xem được trang web, máy tính của bạn cần phải cài đặt: MS-FronPage Outlook Express MS-Word một chương trình duyệt web 243 Để ghi lại các địa chỉ trang web vào sổ, chúng ta nhấn nút nào trên thanh công cụ: Back Links History Favorites 244 Chọn câu sai: muốn ngừng tải một trang web chúng ta thực hiện Chọn nút Stop trên thanh công cụ chuẩn (standard toolbar) Chọn thực đơn View/stop Chọn thực đơn Edit/stop Nhấn nút Esc trên bản phím 245 Muốn hiển thị thông tin của một siêu liên kết ở một cửa sổ trình duyệt mới ta thực hiện Nhấn chuột phải tại siêu liên kết và chọn mục Open in New window Bôi đen siêu liên kết, sau đó chọn thực đơn View/Open in new Window Bôi đen siêu liên kết, sau đó chọn thực đơn Edit/Open in new Window Bôi đen siêu liên kết, sau đó nhấn tổ hợp phím Alt + N 246 Chức năng làm tươi (refresh) của trình duyệt giúp chúng ta: Lấy về thông tin mới của trang web chúng ta đang xem từ máy chủ Lấy thông tin mới của trang web chúng ta đang xem từ bộ nhớ cache của chính máy đang sử dụng Cắt kết nối giữa máy tính đang sử dụng và máy chủ Ngừng tải thông tin 247 Để xem trước kết quả thực hiện Presentation trê màn hình, sử dụng : View --> Slide Show Nhấn phím F5 Cả 2 cách đều được Cả 2 cách đều không được 248 Trong khi đang trinh chiếu Slide nếu nhấn phím dấu trừ (-) thì : Trở về Slide dầu tiên Ngừng trình chiếu Slide
Image of page 16
Image of page 17
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes