Байгууллагын бүтэц ажилла� байгаа хүмүүс бизнесийн үй� ажиллагаа зэргийг мэдэх

Байгууллагын бүтэц ажилла?

This preview shows page 5 - 7 out of 11 pages.

Байгууллагын бүтэц, ажиллаж байгаа хүмүүс, бизнесийн үйл ажиллагаа, зэргийг мэдэх шаардлагатай бөгөөд эргээд энэ бүхэн систем дээр тусгалаа олохоос гадна нөгөө талаар эдгээр нь системийн орчин юм. Тиймээс системийг хөгжүүлэхэд заавал тухайн байгууллагын хэрэглэгчид бизнесийн мэргэжилтнүүд оролцох шаардлагатай юм.
Image of page 5
[ БҮЛЭГ 10 БИЗНЕС/МТ - ИЙН ШИЙДЛҮҮДИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ] January 25, 2012 СЭЗДС. МСМТэнхим | Н.Саранчимэг [6] Системийн шинжилгээ - Компани ба эцсийн хэрэглэгчдийн мэдээллийн хэрэгцээ шаардлага болон одоогийн хэрэглэж байгаа нэг эсвэл хэд хэдэн мэдээллийн системийн үйл ажиллагаа, нөөц ба бүтээгдэхүүнүүдийг тодорхойлох. Хэрэглэгчид ба бизнесийн түншүүдийн мэдээллийн хэрэгцээг хангахад шаардлагатай мэдээллийн системийн боломжуудын юу байгааг гаргаж ирэх нь цаашдын хэрэгжүүлэгдэх системийн хийх ажлыг тодорхойлоход ашиглагдана. Тиймээс эцсийн хэрэглэгчид бол хөгжүүлэх багийн чухал гишүүд юм. Тухайн байгууллага тодорхой нэг системийн бүрэлдэхүүн хэсэг эсвэл бүхий л процессийг автоматжуулах нэгдсэн системийн гээд ямар ч төрлийн хэрэгцээ шаардлагатай байж болох бөгөөд системийн ажиллах орчин болон хамтран ажиллах бусад системүүдийн судалгааг зайлшгүй хийх ёстой. Урт хугацааны төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд хэд хэдэн үндсэн үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэх шаардлагатай болдог. Эдгээр үйл ажиллагаануудын ихэнх нь хэрэгжих боломжийн үйл ажиллагаануудтай холбогддог. Эцсийн хэрэглэгчдийн мэдээллийн хэрэгцээ шаардлагуудыг гаргаж илрүүлэх зорилготой байдаг учраас энэ үе шатны хамгийн гол гарц бол функциональ шаардлагууд буюу ажиллагааны шаардлагууд юм. Ажиллагааны шаардлагууд бол шинэ системийн хамгийн чухал орц бөгөөд ерөнхийдөө системийн юу хийх ёстойг тодорхойлдог. Шаардлагуудын тодорхойлох олон төрлийн арга хэрэгслүүд байдаг.
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Spring '17
 • Enkhjin

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture