Beroepsgroep x alle beroepsgroepen beroepen binnen

This preview shows page 47 - 49 out of 59 pages.

5. Beroepsgroep X alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn □ kinderopvangsector/VVE □ overig: ........................................ 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. Lezen 3F 4. Spreken 3F 2. Schrijven 3F 5. Gesprekken voeren 3F 3. Luisteren 3F 6. 7. Opbouw Nulmeting om hiaten op te sporen Cursus gericht om de onderliggende basiskennis aan te vullen, zodat het eindniveau behaald kan worden 8. Intensiteit a. afhankelijk van de hiaten, 25 weken b. volledige cursus duurt 20 weken c. 5 uur per week d. boek, digitaal, praktijkoefeningen e. online, telefonisch en werkvloer 9. Studiemateriaal Eigen ontwikkeld materiaal Digitale oefenen omgeving Boek / cd-rom 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) □ minimum aantal 12 dln . □ geen minimum □ maximum aantal 24 dln □ geen maximum 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling X beide opties mogelijk 12. Toetsing Intake m.b.v. de TOA-toetsen Nederlands (lezen, taalverzorging) en eigen toetsmateriaal Voortgang m.b.v. eigentoets materiaal en methode gebonden toetsen Afronding m.b.v. eigentoets materiaal en methode gebonden toetsen en COE en IE 13. Effectmeting □ ja □ nee In te zien/op te vragen bij: [URL/email adres] 14. Certificaat X j a □ nee 15. Kosten In overleg met ROC Alfa-College
Image of page 47

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 46 ROC Graafschap College 1. Titel Taaltoets pedagogisch medewerkers Sam &ko kinderopvang Deventer 2. Aanbieder a. ROC Graafschap College, Sector Educatie en Participatie, Taalschool b. nvt 3. Ontwikkelaar Taalschool in de Sector Educatie en Participatie van ROC Graafschap College 4. Bestaansduur Sinds 2003 5. Beroepsgroep X alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn □ kinderopvangsector/VVE □ overig: ........................................ 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. mondelinge vaardigheid 3F 4. 2. leesvaardigheid 3F 5. 3. schrijfvaardigheid 2F 6. 7. Opbouw Volledig toegesneden op beroepsspecifieke context pedagogisch medewerkers, want Graafschap College biedt zelf deze beroepsopleiding aan. Er is dus lesmateriaal uit de beroepspraktijk en er zijn gastdocenten uit de beroepsopleiding beschikbaar. Cursusgroepen samengesteld o.b.v. gelijk startniveau en gelijke leervraag. Cursisten trainen luisteren, spreken, gesprekken voeren, lezen en schrijven. 8. Intensiteit a. 1 jaar b. 40 weken 6 uren per week c. zelfstudie 3 uren per week d. theoretische en praktijkoefeningen e. online en telefonisch 9. Studiemateriaal Mix van methoden en materialen, aangezien cursusgroep ook een mix is qua leeftijd, opleiding en achtergrond 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) □ minimum aantal ... .. x geen minimum x maximum aantal 15 □ geen maximum 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling x beide opties mogelijk 12. Toetsing Leerstofonafhankelijke toetsing (TOA toets van ICE) als intaketoets, tussentijdse toets en eindtoets. Cursus wordt gebaseerd op uitkomst intaketoets, cursisten worden tussentijds getoetst om versnelde uitstroom mogelijk te maken.
Image of page 48
Image of page 49
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes