I tilfælde af r φ udryk for θ den marginale

This preview shows page 2 - 4 out of 4 pages.

I tilfælde af r = φ Udryk for θ , den marginale forbrugstilbøjelighed ud af livstidsindkomst θ = 1 1 + ( 1 + r ) σ 1 ( 1 + r ) σ = 1 1 + ( 1 + r ) 1 = 1 + r 2 + r 2
´ θ indsat i d T 1 = dT 2 . Hvor –θ ( 1 + 1 1 + r ) omskrives til θ ( 1 + r + 1 1 + r ) =− θ ( 2 + r 1 + r ) C 1 = 1 + r 2 + r 2 + r 1 + r =− 1 Hvor renten modsvarer tidspræferenceraten ifølge Keynes-Ramsey-reglen. Dvs. forbruget skal være konstant hen over periode 1 og 2. 3) Hvis vi antager at regeringen har en to-perioders horisont. Hvoraf i periode 1 starter regeringen ud med en prædetermineret offentlig gæld D 1 . Det offentlige forbrug udgør G 1 , og (netto)skatteindtægterne udgør T 1 . Hvis vi betegner regeringens opsparing fra periode 1 til periode 2 (dvs. den offentlige gæld ved starten af periode 2) med D 2 bliver regeringens budget for periode 1: D 2 = ( 1 + r ) ( D 1 + G 1 T 1 ) ( 3 ) hvoraf r er realrenten, idet vi antager at regeringen låner/sparer op til samme rente som private sektor. I periode 2 skal regeringen betale al gælden tilbage, og desuden finansiere det offentlige forbrug G 2 . Budgettet bliver skatterne T 2 , dermed er budgettet T 2 = G 2 + D 2 (4). Ved en kombination af (3) og (4) fås regeringens intertemporale budgetbetingelse. Denne budgetbetingelse skal være opfyldt da nutidsværdien af regeringens samlede udgifter plus initial gæld ikke kan overstige nutidsværdien af de samlede skatteindtægter. Hvis og kun hvis denne budgetbetingelse er opfyldt kan finanspolitikken være holdbar. 4) Ved ændring af budgettet, hvor D1 er 0, og G1 og G2 uændret, er beskatningen således: d T 1 + dT 2 1 + r = 0 dT 2 =− dT 1 ( 1 + r ) Hermed bliver effekten af aktuelt forbrug af sådan en skatteomlægning: Idet dT 1 ( 1 + r ) indsættes på d T 2 C 1 = θ ( V 1 + Y 1 L T 1 + Y 2 L dT 1 ( 1 + r ) 1 + r ) ∂C 1 ∂T 1 = θ ( 1 1 + r 1 + r ) =− θ + θ = 0 ∂C 1 ∂T 1 = 0 3
´ Hvis nutidsværdien af skatteprovenuet er uændret, er husholdningernes

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture