Temperatura popuštanja obično je ispod područja transformacija perlita u

Temperatura popuštanja obično je ispod područja

This preview shows page 172 - 174 out of 225 pages.

Temperatura popuštanja obično je ispod područja transformacija perlita u austenit (ispod donje kritične temperature). Za maksimalno popuštanje zaostalih naprezanja bez razlaganja karbida kod nelegiranog sivog lijeva poželjne su temperature popuštanja u intervalu 540 ÷ 565ºC. Slika 5.6 prikazuje utjecaj temperature popuštanja i vremena držanja na zaostala naprezanja nakon obrade. Može se uočiti da se popuštanjem na temperaturama 540 ÷ 565ºC u trajanju 1 h može otkloniti 75 ÷ 85 % zaostalih naprezanja. Prikazane krivulje mogu se primijeniti za široki spektar sastava sivog lijeva. Sličan dijagram, prikazan na slici 5.7 , potvrđuje uočene zakonitosti . Slika 5.6. Utjecaj temperature popuštanja na zaostala naprezanja kod sivog lijeva [14]
Image of page 172
173 Slika 5.7. Utjecaj temperature popuštanja i vremena držanja na zaostala naprezanja kod sivog lijeva. Sastav odljevka: 2,72 % C; 1,97 % Si; 0,14 % P; 0,08 % S, 0,51 % Mn [14] Ako je potrebno gotovo potpuno otklanjanje zaostalih naprezanja kod nelegiranog odljevka, min imalna temperatura popuštanja iznosi 595ºC (relativno visoko popuštanje odrazit će se na smanjenje čvrstoće, tvrdoće i otpornosti na trošenje). Meki sivi lijev većeg iznosa ekvivalentnog ugljika, na sreću, ima niže vrijednosti zaostalih naprezanja i relativno nisku otpornost puzanju što olakšava popuštanje zaostalih naprezanja. Dakle ovaj lijev se može zadovoljavajuće popuštati na donjoj granici preporučenog temperaturnog intervala , tj. oko 510ºC. Kod niskolegiranog sivog lijeva koriste se nešto više temperature popuštanja (što ovisi o sadržaju legirnih elemenata). Mali dodatak kroma osigurava zadržavanje čvrstoće materijala sve do temperatura popuštanja od 650ºC. Preporučene temperature popuštanja su za nelegirani sivi lijev 510 ÷ 565ºC, za lijev legiran s 0,15 ÷ 0,30 % Cr 595 ÷ 620ºC, a za lijev legiran s >0,30 % Cr 620 ÷ 650ºC. Brzina zagrijavanja na temperaturu popuštanja ovisi o obliku i veličini odljevka. Samo u slučaju jako složenih oblika ovo je kritičan podatak. Preporuka je da temperatura peći u koju se ulaže odljevak ne bude viša od 100ºC. Uobičajena je praksa da se zagrijavanje na 620ºC vrši u periodu od 3 sata. Odljevak se zadržava na temperaturi popuštanja 1 sat, te hladi u vremenskom intervalu od 4 sata do temperature 300ºC prije konačnog hlađen ja na zraku. Brzina hlađenja . Ako je prevelika, nastaju nova naprezanja, te se cilj potpunog otklanjanja zaostalih naprezanja ne može ostvariti. Zbog tog razloga potrebno je sporo hlađenje barem u području viših temperatura. Najčešće se hlađenje vrši u peći do 300ºC ili nešto niže, a dalje na mirnom zraku. 5.3 TOPLINSKA OBRADA ŽILAVOG LIJEVA 5.3.1 Uvod Žilavi lijev prvenstveno se obrađuje s ciljem dobivanja odgovarajuće mikrostrukture matrice, a povezano s tim i mehaničk ih svojstava koja se ne mogu postići u lijeva nom stanju. Nakon lijevanja matrica žilavog lijeva je feritna ili perlitna ili kombinacija ferita i perlita, što ovisi o sastavu i veličini odljevka. Najvažniji postupci toplinske obrade žilavog lijeva su:
Image of page 173
Image of page 174

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes