Kilde 2014 flere psykiske sygdomme bliver anerkendt

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 116 - 120 out of 224 pages.

Kilde: Arbejdsskadestyrelsen (2014). Flere psykiske sygdomme bliver anerkendt Fra 2004 til 2013 er antallet af anerkendte psykiske er- hvervssygdomme steget fra 80 til 210 om året. Depression og posttraumatisk belastningsreaktion står for størstede- len af anerkendelserne, jf. figur 3.13.
Image of page 116
117 Figur 3.13 KILDE: Arbejdsskadestyrelsen (2012) og Arbejdsskadestyrelsen (2009-2013). Langt fra alle lande anerkender psykiske lidelser Langt de fleste lande i Europa anerkender ikke psykiske lidelser som erhvervssygdomme. Det gælder bl.a. Tysk- land, Belgien, Spanien, Finland, Holland og Schweiz. Danmark anerken- der flest psykiske sygdomme Frankrig og Italien er blandt de lande, som anerkender psykiske lidelser, og de gør det i væsentligt mindre grad end i Danmark. I Danmark er omfanget af anerkendte psykiske sygdomme steget fra 2004, hvor posttraumatisk belastningsreaktion kom på erhvervssygdomsfortegnel- sen. Anerkendelser i Danmark ligger væsentligt over Sverige, Italien og Frankrig. I Sverige er antallet af aner- kendte psykiske sygdomme faldet siden 2003, bl.a. som følge af, at kravet til medicinsk dokumentation og det forhold, at sygdommen er en følge af arbejdet, blev skær- pet i 2002, jf. figur 3.14. Belastningsreaktion hyppigste psykiske sygdom 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Posttraumatisk belastningsreaktion Belastningsreaktion, uspecificeret Depression Psykisk sygdom, uspecifik diagnose Andre psykiske sygdomme Andel af samlede anerkendte psykiske sygdomme, pct.
Image of page 117
118 Figur 3.14 KILDE: European Forum of the insurance against accidents at work and occu- pational diseases (2013) samt Eurostat (lfsa_eegaed). DK anerkender flest psykiske sygdomme 0 4 8 12 0 4 8 12 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Danmark Frankrig Italien Sverige Antal anerkendte psykiske sygdomme pr. 100.000 beskæftigede
Image of page 118
119 3.4 Anmeldesystem øger risiko for arbejdsmarkedsexit Lavere beskæftigelse efter anmeldelse Selv om en arbejdsskadesag ikke ender med erstatning, er der en klar tendens til, at arbejdsmarkedstilknytningen bliver ringere. I forhold til øvrige ”sammenlignelige” beskæftigede falder beskæftigelsesfrekvensen mere for personer med en anmeldt arbejdsskadesag. Effekten er størst for personer med en anmeldt erhvervssygdom. I 2012, dvs. fem år efter skades- anmeldelsen, er beskæftigelsen således 14 pct. lavere end blandt sammenlignelige beskæftigede, der ikke har anmeldt en erhvervssygdom, jf. figur 3.15. Figur 3.15 ANM.: Beregningerne bygger på skadeårgang 2007. Se boks 3.3 for bereg- ningsforudsætninger. ”Sammenlignelige” beskæftigede er gjort sam- menlignelige ved at sikre samme fordeling på køn, alder, brancher og lønindkomst i udgangsåret 2006, jf. boks 3.6. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Arbejdsskade- styrelsen. Anmeldelser reducerer beskæf- tigelse otte pct. For personer med en anmeldt arbejdsulykke er beskæfti- gelsen knap otte pct. lavere end for sammenlignelige beskæftigede. Sammenligningen er foretaget ved at se på beskæftigede i 2006 med og uden en arbejdsskadesag. Personerne er Anmeldelse mindsker beskæftigelse 70 80 90 100 70 80 90 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Andel i beskæftigelse med anmeldt arbejdsskade uden erstatning samt ”sammenlignelige” beskæftigede, 20-55-årige, pct. ”Sammenlignelige” beskæftigede Arbejdsulykker Erhvervssygdomme
Image of page 119
Image of page 120

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors