Oleh yang demikian penimbusan saliran semulajadi perlu dielakkan Sekiranya

Oleh yang demikian penimbusan saliran semulajadi

This preview shows page 25 - 28 out of 98 pages.

Oleh yang demikian, penimbusan saliran semulajadi perlu dielakkan. Sekiranya saliran pada cerun diperlukan, ia seharusnya dibina mengikut rupa bentuk cerun semulajadi berkenaan. Zon penampan perlu dikekalkan bagi kawasan riparian yang terdiri daripada tanaman semulajadi kawasan berkenaan. Sekiranya tiada, perlu mewujudkan zon penampan riparian tersebut. Rajah 3 menunjukkan pemilihan tapak pembangunan mengikut keutamaan.
Image of page 25
GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU 11 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Rajah 3 : Pemilihan Tapak Pembangunan Mengikut Keutamaan
Image of page 26
12 GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia 8.2 PERSEKITARAN HIJAU Jaringan hijau merupakan satu gabungan kawasan hijau yang bersambungan dan berangkaian yang diliputi oleh kepelbagaian elemen-elemen alam sekitar semulajadi dan buatan manusia. Elemen- elemen ini termasuklah tumbuh-tumbuhan, badan air, kawasan lapang/rekreasi, bukit- bukau, flora dan fauna. Persekitaran yang hijau dalam sesebuah kejiranan merupakan konsep utama sesebuah kejiranan. 1 Ini bermakna, tumbuh-tumbuhan hijau merupakan carbon sink’. Ini akan menjadikan sesebuah kejiranan yang hijau mempunyai kualiti udara yang lebih baik serta nyaman sekaligus mengurangkan kesan pemanasan pulau haba yang berlaku diantaranya di kawasan bandar. Untuk itu, jaringan hijau di dalam kawasan kejiranan boleh dilakukan. Aplikasi jaringan hijau boleh dilaksanakan melalui langkah-langkah seperti- i. mengintegrasikan rangkaian kawasan hijau sedia ada dengan yang baru seperti taman rekreasi, badan air, kebun kejiranan, tanah lapang, kawasan sensitif alam sekitar (KSAS), ! Penanaman tumbuh-tumbuhan seluas 0.4 hektar (1 ekar) mampu memerangkap 12 tan debu dan gas di udara setiap tahun. 1 hektar kawasan yang ditumbuhi dengan pokok juga mampu menyerap 900 kg karbon dan pada masa yang sama mengeluarkan 600 kg oksigen. Sumber: & Urban Greening Presentation Jeunesse Park, Executive Director, Trees for Africa dalam Proceedings: Strategies for a Sustainable Built Environment, Pretoria, 23-25 August 2000 flora dan fauna, bumbung hijau. Ini dapat dilaksanakan melalui pendekatan berikut : memelihara kawasan hutan dan kawasan hijau dengan mewartakan kawasan berkenaan; memperindahkan jaringan hijau melalui penanaman pelbagai spesis tumbuh-tumbuhan seperti pokok- pokok teduhan dan hiasan yang sesuai; mempelbagaikan elemen-elemen landskap lembut dan kejur yang sesuai; mereka bentuk jaringan laluan pejalan kaki dan sikal yang dilengkapi dengan elemen-elemen landskap lembut dan kejur; menyediakan jaringan hijau yang bersambungan antara unit kejiranan dengan unit kejiranan yang lain; menyediakan lebih banyak taman khususnya taman komuniti; menggalakkan pembinaan bumbung hijau ( green roofs ), dinding hijau ( green walls ) dan taman atas bumbung di bangunan bertingkat; menggalakkan penggunaan kawasan lebihan dan terbiar sebagai tanah kebun kejiranan sama ada secara kekal atau sementara; dan memelihara dan mengekalkan
Image of page 27
Image of page 28

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture