D geef een voorbeeld van een plicht 2 lees het

This preview shows page 12 - 18 out of 24 pages.

d. Geef een voorbeeld van een plicht. 2. Lees het voorbeeldkader De identificatieplicht op bladzijde 15 van het handboek. a. Wat is de identificatieplicht? b. Waarom denk je dat de identificatieplicht bestaat? 3. a. Leg uit wat een grondrecht is. b. Voor wie gelden de Nederlandse grondrechten?
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

13 Hoofdstuk 2 Rechten 4. Schrijf onder elke foto het grondrecht dat bij de foto past. Kies uit: recht op onderwijs / vrijheid van meningsuiting / vrijheid van godsdienst / stemrecht . a. b. c. d. 5. Vul in elke zin het juiste woord in. Kies uit: overheid / vrijheid / Grondwet / grondrechten / macht. De is de belangrijkste wet van Nederland. In de Grondwet staan de . Er staat ook in hoe de in Nederland is verdeeld. Grondrechten zorgen ervoor dat je in kunt leven. Daarnaast beschermen grondrechten je tegen de macht van de .
Image of page 13
14 Introductiethema Verwerkingsopdrachten 1. Bekijk de infographic Voorbeelden van grondrechten op bladzijde 16 van het handboek. a. Wat vind jij een belangrijk grondrecht? Licht je antwoord toe. b. Merk je in het dagelijks leven dat je dit grondrecht hebt? Licht je antwoord toe. c. Andere mensen hebben dit grondrecht ook. Hoe kun je daar rekening mee houden? 2. Lees de tekst. De minister van Veiligheid en Justitie wil een nieuw plan invoeren. Volgens dit plan mag de politie inbreken op computers en gesprekken afluisteren via Skype. Agenten kunnen op deze manier sneller een einde maken aan aanvallen via internet. Ook kunnen ze gemakkelijker verdachten van kinderporno en terrorisme opsporen. De burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is het niet met het voorstel eens. Ze zijn namelijk bang dat de privacy van onschuldige burgers wordt geschonden. Agenten hacken computers en luisteren telefoons af Gerelateerde artikelen Bron (bewerkt): NU.nl.
Image of page 14

Subscribe to view the full document.

15 Hoofdstuk 2 Rechten a. Welk plan wil de minister van Veiligheid en Justitie invoeren? b. Over welke twee rechten gaat de tekst? Kruis de twee juiste rechten aan. n het recht op veiligheid n het recht op onderwijs n de vrijheid van meningsuiting n het recht op privacy c. Welk recht vindt de minister in dit geval het belangrijkst? Leg je antwoord uit. d. Ben jij met het plan van de minister eens? Ik ben het er wel / niet mee eens, omdat
Image of page 15
16 Introductiethema Hoofdstuk 3 Regels en wetten Theorievragen 1. Bedenk bij elke locatie een regel die op die locatie geldt. Leg per regel ook uit wat het doel ervan is. a. Thuis Regel: Doel: b. Bioscoop Regel: Doel: c. Zwembad Regel: Doel: 2. Bekijk de afbeelding. a. Welke vier regels worden op het bord aangegeven? 1: 2: 3: 4:
Image of page 16

Subscribe to view the full document.

17 Hoofdstuk 3 Regels en wetten b. Waarvoor zijn deze regels bedoeld, denk je? c. Op welke plek zouden deze regels kunnen gelden? Licht je antwoord toe. 3. a. Leg uit wat een norm is. b. Leg uit wat een waarde is. 4. Verbind elke waarde met de norm die erbij past. Waarde Norm privacy Je eet veel groente en fruit.
Image of page 17
Image of page 18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes