Berkait rapat dengan memanfaatkan nisbah itu juga dikenali sebagai risiko

Berkait rapat dengan memanfaatkan nisbah itu juga

This preview shows page 16 - 19 out of 28 pages.

Berkait rapat dengan memanfaatkan, nisbah itu juga dikenali sebagai risiko, gearing atau leverage. Jika Nisbah Hutang kepada Bernilai lebih besar daripada 1, modal yang disediakan oleh pemberi pinjaman melebihi modal disediakan oleh pemilik. Pegawai pinjaman bank pada umumnya akan mempertimbangkan syarikat yang tinggi Nisbah Hutang kepada Bernilai menjadi risiko yang lebih besar. Nisbah Hutang untuk Bernilai berbeza mengikut jenis perniagaan dan sikap pengurusan risiko. Modal syarikat mestilah nombor yang positif. Peminjam menggunakannya untuk menilai keupayaan syarikat untuk mengharungi masa sukar. Nestle (M) Berhad 110.00% 115.00% 120.00% 125.00% 130.00% 135.00% 140.00% 145.00% 123.82% 141.54% Return on Equity 2015 Linear (2015) 2016 16
Image of page 16
Pulangan ke atas ekuiti (ROE) mengukur pulangan yang diperolehi daripada pelaburan pemegang-pemegang saham biasa ke atas firma. Semakin tinggi ROE, semakin baik untuk pemilik firma, dapat dilihat di sini bahawa pulangan ke atas ekuiti pada tahun 2016 lebih tinggi iaiu sebanyak 141.54 peratus berbanding tahun 2015 hanya 123.82 peratus sahaja. Nestle (M) Berhad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4.95 7.05 Inventory Turnover 2015 Linear (2015) 2016 Nisbah pusing ganti inventori adalah langkah utama untuk menilai betapa pengurusan yang cekap mengurus inventori syarikat dan menjana jualan daripadanya. Biasanya, nisbah perolehan inventori yang lebih tinggi lebih disukai, kerana ia menunjukkan bahawa lebih banyak jualan dijana diberikan jumlah inventori tertentu. Sebagai alternatif, untuk jumlah jualan tertentu, menggunakan kurang inventori untuk melakukannya akan meningkatkan nisbah. Kadang-kadang nisbah inventori yang sangat tinggi dapat mengakibatkan penjualan yang hilang, karena tidak ada persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan. Adalah penting untuk membandingkan nisbah perolehan inventori kepada penanda aras industri untuk menilai jika syarikat berjaya menguruskan inventorinya. Jika dilihat pada carta di atas, menunjukkan bahawa Nestle (M) Berhad menjual keseluruhan inventorinya dalam tempoh 52 hari, yang agak mengagumkan untuk peruncit global yang besar itu. Pengiraan seperti berikut : (1/7.05) x 365 hari = 52 hari. 17
Image of page 17
Nestle (M) Berhad 0 10 20 30 40 50 60 70 80 73.7 51.8 Day’s Inventory On Hand 2015 Linear (2015) 2016 Ini bererti bahawa penghutang bertukar hampir 52 kali sepanjang tahun 20176. Ini adalah nisbah yang syarikat akan lakukan pembandingan dengan piawaian industri. Perlu diingat, kepentingannya bergantung pada jumlah jualan tunai syarikat. Bagi sebuah syarikat tanpa jualan tunai yang banyak, ia mungkin tidak penting. Ia juga, adalah ukuran pada satu titik dalam satu masa dan tidak mengambil kira turun naik yang bermusim. Nestle (M) Berhad 8.84 8.86 8.88 8.9 8.92 8.94 8.96 8.98 9 9.02 8.9 9 Receivable Turnover 2015 Linear (2015) 2016 Nisbah Pusing Ganti Akaun Penghutang mengukur jumlah masa akaun belum terima yang diserahkan dalam tempoh masa. Nisbah yang lebih tinggi menunjukkan masa yang lebih singkat antara membuat jualan dan mengumpul wang tunai. Ini menjelaskan bahawa, berapa kali syarikat boleh mengutip jumlah keuntungan yang lebih cepat bagi tempoh yang ditetapkan.
Image of page 18
Image of page 19

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 28 pages?

 • Spring '16
 • Mr.A

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture