Organik tam biyolojik oksidasyonu için 20 gün

 • No School
 • AA 1
 • Zeynepdemircan
 • 141

This preview shows page 84 - 88 out of 141 pages.

5 günlük sürede 20 günlük sürenin %70 ‘ ine ulaşılmış. Organik maddelerin tam biyolojik oksidasyonu için 20 gün yeterli görülmüştür. BOİ; aerobik şartlarda bakterilerin organik maddeyi parçalayarak stabilize etmeleri için gereken oksijen miktarıdır. Bir su numunesinin biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) litrede mg (mg/L) olarak verilebildiği gibi ppm olarak da verilir. Ancak daha çok litrede mg olarak verilir. iyi bir içme suyunun BOİ değeri 1 mg/L'dır. Bir suyun litresinin oksijen ihtiyacı 3 mg (3 ppm) olursa, oldukça saf, 5 mg (5 ppm) olursa, temizliği şüphelidir. İşlem görmemiş atık suların BOİ değeri 100-400 mg/L arasında değişir. Gıda endüstrilerinden gelen atık sularınki ise 10000 mg/L'ye kadar yükselebilir. Bir insanın günlük atıklarının BOİ değeri birim kabul edilirse, çeşitli hayvanların günlük atıklarının BOİ değeri yaklaşık 16 insanınkine bedeldir. BOİ testi, evsel ve endüstriyel atıkların kirlilik derecesini belirlemede yaygın olarak kullanılan bir testtir. CnHaObNc + ( n + a/4 – b/2 – 3/4c ) O 2 n CO 2 + ( a/2 – 3/2c ) H 2 O + c NH 3 C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O
Image of page 84
BOİ 5 Ölçümü 3 farklı seyreltme oranı için 9 BOİ şişesi alınarak eşit miktarda atık su numunesi hazırlanır. Bütün şişeler hava geçirilerek oksijence doyurulur. Atık suyun ölçülen kısmı doğrudan şişeye aktarılır. Daha sonra hazırlanan seyrelme suyu şişeye konur. 3 numune hazırlanıp çözünmüş O 2 tayini yapılır. Diğer 3 numune 20 ºC da 5 gün karıştırmaya bırakılır. Geri kalan 3 şişe aşılama yapılırsa aşının BOİ sini bulmak için kullanılır. mg BOİ/L=( Başlangıç çözünmüş mg/ L O 2 ) – (5 gün sonunda çözünmüş mg/ L O 2 ) ( mL atık su / mL BOİ şişe hacmi ) Burada Çözünmüş O 2 değerleri Atık su+ seyreltme suyuna aittir. Endüstriyel atıkların BOİ analizi için ortama mikroorganizma ilave etmek gerekir. mg/ L BOİ = ( D 1 – D 2 ) – ( B 1 – B 2 ) f P D 1 ; aşılı atık sulardaki başlangıç çözünmüş O 2 D 2 ; aşılı atık sulardaki 5 gün sonunda çözünmüş O 2 B 1 ; Seyrelmiş aşının başlangıçtaki O 2 B 2 ; Seyrelmiş aşının 5 gün sonunda O 2 ( B 1 – B 2 )f ; Aşının O 2 ihtiyacı P ; Kullanılan atık su seyrelme oranı f = D 1 deki aşının mL veya % P = Atık su hacmi B 1 deki aşının mL veya % Seyreltme suyu hacmi + atık su hacmi
Image of page 85
Bir atık suyun (BOİ) 5 : 40 mg / L bulunmuş . Seyreltme suyunun başlangıçtaki çözünmüş oksijen derişimi 9 mg / L , 5 gün sıcakta bekledikten sonra ölçülen karışımın ( atık su + seyrelme suyu ) oksijen 2,74 mg/ L ve kullanılan numune hacmi 40 mL. BOİ şişesi hacmi 300 mL ise, atık suyun çözünmüş oksijen derişimini bulun.. 40 mg/L = X - 2,74 mg/L X= 8,07 mg/L (X ; atık su+ seyreltme suyunun başlangıçtaki O 2 miktarı) 40/300 Ç.O atık su = ( 8,07 x 300 – 9 x 260 ) = 2,05 mg / L 40
Image of page 86
3- Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini (KOİ) KOİ , evsel ve endüstriyel atık suların kirlilik derecesini belirlemede kullanılan bir parametredir. Biyokimyasal Oksijen İhtiyacının organik maddelerin, mikroorganizmalarca parçalanması sırasında harcanan oksijen miktarının ölçümüne karşın, KOİ , organik maddelerin redoks reaksiyonlarıyla oksitlenmesi esasına dayanır. KOİ , birkaç istisna dışında tüm organik maddelerin, kuvvetli oksitleyici ( yükseltgenlerle ) asidik ortamda reaksiyona girecekleri esasına dayanır. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayin metodunun iyi olmayan bazı yönleri vardır. Bunlardan en göze
Image of page 87
Image of page 88

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 141 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors