Ngunit ngayon makikitang sinusubukan na nilang magkaroon ng sariling identidad

Ngunit ngayon makikitang sinusubukan na nilang

This preview shows page 6 - 8 out of 9 pages.

mga gawang dayuhan. Ngunit ngayon, makikitang sinusubukan na nilang magkaroon ng sariling identidad na talagang masasabing gawang Pilipino. b. Globalization to National Liberation: Essays of Three Decades ni E. San Juan Jr. Ang pinakatunguhin ng koleksyon ng mga sanaysay na ito ay upang lubusang malaman at maunawaan ang mga “post” o iyong mga konsepto at pangyayari na umusbong matapos ang isang panahon sa kasaysayan. Unang tinalakay dito ang mga ideolohiya patungkol sa mga usapin o debate na may kinalaman sa “postcolonial theory.” Ang Pilipinas ay isa lamang sa maraming bansang napasailalim sa kamay ng mga dayuhang mananakop. Ang pag-aaral ng “postcolonial theory” ay isa sa mga mahahalagang salik upang tuluyang maunawaan ang naging kasaysayan ng isang bansa bilang kolonyal ng isa pang bansa at ang kaakibat na mga epekto nito sa mga biktima ng kolonyalismo. Ang ikalawang bahagi naman ay pumapatungkol sa konsepto ng nasyonalidad at mga uri o estado. Dito ay sinuri ang pagkalat ng mga Pilipino sa iba’t ibang bahagi ng mundo mula sa Pilipinas na isang bansang kasalukuyan pa ring itinataguyod ang pagiging malaya nito matapos ang mahigit isang siglo ng pananakop ng Amerika, noon at hanggang ngayon na nagbago lang ang bihis o pamamaraan ng pananakop nito sa bansa. Ipinakita rin kung paano nagkakapareho ang karanasan ng mga Pilipinong kahit na magkakahiwalay sila ng lugar na kinaroroonan sa mundo. Nariyan ang nararanasang opresyon sa lahi ng mga Pilipinong nasa Amerika, pananamantala lalo na sa mga Pilipinang domestic helper, at ang matinding paglabag sa karapatang pantao ng humigit-kumulang 80 milyong Pilipino sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Ang ikatlong bahagi naman ay nagsasaad ng posibilidad ng pagkakaroon ng kritikal na pag-unawa sa panahon ng emperyo kung saan ang mga intelektwal ay may responsibilidad na itaguyod ang katotohanan at tingnan ang mga pangyayari sa kanilang historikal na perspektibo. Sa kabuuan, nais lang ipaalala ng sulating ito ang responsibilidad ng mga intelektwal na itaguyod at linangin ang pagkakaisa sa tulong ng bagong tunog, ritmo, at boses ng pagbabago sa buong mundo.
Image of page 6
2. Ano ang kaugnayan ng mga natatanging kaisipan na ito sa Filipinolohiya at Pambansang Kaunlaran? Binigyang kahulugan ang Filipinolohiya bilang isang disiplinang nakalapat sa karunungang Filipino na nagpapahalaga sa konsepto ng kamalayang makabansa bilang suhay sa paglinang ng talino, sa pag-unawa sa iba’t ibang kaalaman na nagsusulong ng pilosopiyang Filipino at kahalagahan ng wikang Filipino bilang pangunahing kasangkapang sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino sa kamulatan ng kalagayang Pilipino tungo sa kaunlarang pangkabuhayan, pampulitika at pangkultura. Ang pag-unlad, sa kabilang dako, ay isang multidimesyonal na prosesong kinapapalooban ng malaking pagbabago sa istruktura ng lipunan, gawi ng mga tao at mga pambansang institusyon, gayundin ang pagpapabilis ng pagsulong ng ekonomiya, pagbabawas sa di pagkakapantay-pantay at pag-alis ng kahirapan (Todaro at Smith, 2012).
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '14

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes