Reaksyon sa linyang ito ay tinatanong ang kung ano

This preview shows page 24 - 27 out of 40 pages.

Reaksyon:sa linyang ito ay tinatanong ang kung ano ang hindi natupad na tungkulin nila at kung ano itoIsagani“ Tungkulin ninyong pagbutihin ang mga batang binhi. Akayin ang mga ito sa landas ng kaligayahan atlumikha ng isang baying marangal, malusog, matalino, mabait at matapat at ngayon, ako naman angmagtatanong, tumutupad ba ang mga prayle sa kanilang mga tungkulin?Reaksyon:isinasalaysay ditto na tungkulin nila pagbutihin ang batang binhi at iba pa para sakinalangkinabukasan.KABANATA XXVIIIMGA PAGKATAKOT
Padre Irene“ Kung hindi ako dumating at nagsabi magpakahinahon ay baka dumanak na sana ang dugo ngayon. Angmapupusok na pangkat ay walang napala sa Heneral. Nanghihinayang sila at wala roon si Simoun, kunghindi sana nagkasakit si Simoun.”Reaksyon:wag mag padala sag alit at kung hindi dumating ang isang taong makapag sabi na dapatmahinahon ay dumanak n asana ang dugo dapat ispin muna kung ano mangyayari kung iyon ay gawinKapitan Tiyago“(kakapit kay padre Irene upang bumangon) hindi ko na kaya lalo pa’t dakpin nila si Basilio at halughuginang mahalagang aklat at aking papel. Hindi ko na kaya. (Bigla itong malalagutan ng hininga)”Reaksyon:ang pamamaalam ni kapitan tiyago na siyang nag sabi na hindi na niya kaya dahil sa mgapagsubok nitong dinanasTauhan 1“ Nagsimula na nag himagsikan, ang dami ng napinsala at nasasaktan.”Reaksyon:nang na simula na ang bakbakan ang naidulot nito ay malaking pinsala sa mga taonanamumuhay ng mapayapaTauhan 1“ Huwag kayo mah salita ng malakas baka isiping tayo ay kasabwat,kaya sinunog ko ang aklat napinahiram niya sa akin”Reaksyon:ibig sabihinay manahimik kung may binabalak kasi pag narinig ikaw ay posebleng maymangyari sayo at sa kasabwat moTauhan 3“ Kagagawan ni padre Salvi ang kaguluhan.”Reaksyon:sa linyang ito ay isinisisi kay padre salvi ang mga kaguluhang nangyayariKABANATA XXIXMGA HULING SALITA UKOL KAY KAPITAN TIYAGO
Padre Irene“ Sa akin hinabilin ni Kapitan Tiyagp ang mga paghahati-hati ng kanyang ari-arian. Sa Santa Clara, sapapa, sa arsobispo, sa mga korporasyon ng mga prayle at ang dalawampung piso ay iniwan niya samatrikula ng mahihirap na mag-aaral. Ipinapawalang bisa niya ang dalawampu’t-limang piso para kayBasilio dahil masamang inasal nito.”Reaksyon:pagkamatay ni kapitan tiyago ay hinabilin niya kay padre Irene ang kanyang mga ari-arian atsundin kung ano ang hinabilin nitoKapitan Tinong“ Handa akong ialay sa kanya ang lumang damit pransiskano. Mahalaga sa akin iyon ngunit alang-alang saaking kaibigan na hindi ko man lamang nasilip hanggang sa maghinalo ay handa akong ibigay.”Reaksyon:kaibigan niyang tunay na kayang ibigigay ang mahalagang bagay sakanya dahil sa tunaynilangpagkakaibiganMananahiPrak na lamang ang ipasuot dahil nakaprak ito ng magpakita ang kaluluwa.”Reaksyon:nang magpakita ang kaluluwa ay naka park ang suot nito kaya kung ano ang nakasuoy ayyun nalangPadre Irenw

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 40 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture