Ngân sách trong suốt giai đoạn kh?ng hoảng

Info icon This preview shows pages 30–32. Sign up to view the full content.

ngân sách trong suốt giai đoạn khủng hoảng (1998) và thực hiện điều chỉnh cơ cấu thông qua câu lạc bộ Paris và London. head2right Thực hiện hoán đổi nợ qua hỗ trợ của câu lạc bộ Paris. head2right Trong trung và dài hạn tiến đến giảm sự phụ thuộc của quốc gia vào các nguồn bên ngoài và đạt được mức độ an toàn trong tỷ lệ nợ công/ GDP. head2right Phát hành trái phiếu toàn cầu khi không còn sự trợ giúp từ Paris. head2right Phát triển thị trường vốn nội địa. head2right Quy định chính sách quản lý nợ công rõ ràng. octastar4 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam trong chính sách quản lý nợ head2right Học hỏi kinh nghiệm quản lý nợ nước của GoI, cụ thể là 6 bước quản lý nợ nước ngoài của GoI (xem chi tiết phụ lục 3), trong đó phải có sự giám sát, tổ chức quản lý thật chặt chẽ từ cấp trung ương đến địa phương, ngoài ra kết hợp sự dụng hệ thống thiết bị tinh vi như mạng lưới Internet của riêng Chính phủ nhằm quản lý và phát hiện các trường hợp nợ xấu. head2right Cần củng cố năng lực quản lý nợ thông qua đáng giá lại toàn bộ hệ thống quản lý hiện hành như: khung pháp lý, chính quyền, nhân sự, cơ cấu tổ chức và quản lý… head2right Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực am hiểu về quản lý nợ, bồi dưỡng cán bộ nhân viên về kiến thức cũng như về đạo đức, thái độ làm việc…
Image of page 30

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 21 CHƯƠNG 1 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt head2right Các phương pháp xử lý gánh nặng nợ: Cần phải phối hợp giữa các phương án xử lý nợ thật chặt chẽ và linh hoạt như hoán đổi nợ; điều chỉnh nợ thông qua các câu lạc bộ như Paris, London; thành lập các tổ chức, đội nhóm chuyên môn về xử lý nợ. 1.4.3. Bài học kinh nghiệm từ Brazil về phát triển trái phiếu nội địa nhằm tránh việc quá lệ thuộc vào nợ nước ngoài và rủi ro bất ổn tỷ giá hối đoái Brazil đã đối mặt với tình trạng tỷ lệ nợ công ròng trên GDP tăng cao, cơ cấu nợ chủ yếu là nợ ngắn hạn gồm trái phiếu thả nổi và trái phiếu ngoại tệ đầy rủi ro bởi vì khi lãi suất tăng cao và bất ổn trong tỷ giá hối đoái sẽ tạo gánh nặng lên nợ phải trả. Trước tình hình này, Chính phủ Brazil đã thực hiện những chính sách quản lý nợ phù hợp để chuyển hướng cơ cấu nợ công hợp lý bằng cách tập trung vào phát triển thị trường trái phiếu nội địa và cơ cấu lại các khoản nợ trong đó hướng đến phát triển trái phiếu lãi suất cố định và kéo dài kỳ hạn.
Image of page 31
Image of page 32
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern