1 2 R F F 12 Hệ tiên đề tĩnh học 2908201414 6 Chương I Những vấn đề c� bản c�a

1 2 r f f 12 hệ tiên đề tĩnh học 2908201414

This preview shows page 5 - 8 out of 16 pages.

1 2 R F F  1.2. Hệ tiên đề tĩnh học
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

29/08/201414 6 Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology Tiên đề 4: Tiên đề tác dụng và phản tác dụng Lực tác dụng và lực phản tác dụng giữa hai vật có cùng đường tác dụng, hướng ngược chiều nhau và có cùng cường độ. A ' F F ' F F   B 1.2. Hệ tiên đề tĩnh học Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 1.2. Hệ tiên đề tĩnh học Tiên đề 5: Tiên đề hóa rắn Một vật biến dạng đã cân bằng dưới tác dụng của một hệ lực thì khi hóa rắn lại nó vẫn cân bằng. Tiên đề 6: Tiên đề giải phóng liên kết Vật không tự do (vật chịu liên kết) cân bằng có thể được xem là vật tự do cân bằng nếu giải phóng các liên kết, thay thế tác dụng của các liên kết được giải phóng bằng các phản lực liên kết tương ứng. Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 1.3. Liên kết – Phản lực liên kết 1.3.1. Khái niệm Là số chuyển động độc lập mà vật rắn ấy có thể thực hiện đồng thời trong không gian. Ví dụ: chuyển động của quạt trần và của trái đất là 2 chuyển động độc lập. Ký hiệu bậc tự do của vật rắn là Dof (Degree of freedom). Là vật rắn có thể thực hiện được mọi dạng chuyển động trong không gian mà không có bất kỳ cản trở nào. 1.3.1.1. Vật rắn tự do hoàn toàn 1.3.1.2. Bậc tự do của vật rắn Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology Xác định Dof của vật rắn tự do hoàn toàn Trong không gian hai chiều: 2D O   S x y 3 Dof : tịnh tiến thẳng theo phương ngang. : tịnh tiến thẳng theo phương đứng. : quay. 1.3. Liên kết – Phản lực liên kết
Image of page 6
29/08/201414 7 Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology Trong không gian 3 chiều: 3D Chú ý rằng một chuyển động độc lập bao gồm cả hai chiều chuyển động theo một phương . 6 Dof V O z y x 1.3. Liên kết – Phản lực liên kết Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối HCM 06/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 1.3.1.3. Liên kết Ràng buộc của liên kết (R lk ): Là số chuyển độc lập bị mất do liên kết.
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Image of page 8
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes