10 groepsgrootte aantal deelnemers per groep minimum

This preview shows page 57 - 59 out of 59 pages.

via de website beschikbaar. 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) □ minimum aantal ..... □X geen minimum □ maximum aantal 20 □ geen maximum 11. Locatie op locatie □ bij trainende instelling x□ beide opties mogelijk 12. Toetsing Allemaal taal adviseert voor methodeonafhankelijke toetsen de UvA Taaltoets van UvA Talen. 13. Effectmeting □ xja □ nee In te zien/op te vragen bij: De effecten van de training zijn gemeten bij instellingen in Rotterdam en Delft. Het slagingspercentage ligt voor alle onderdelen boven de 80% bij de reguliere groepen, van 2F naar 3F. Voor meer info bij Y. Turlings. 14. Certificaat □X ja □ nee 15. Kosten Leer- werkboek € 45,00. Cursuskosten afhankelijk van de opdracht.
Image of page 57

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 56 Vitalis College (Format vorige kieswijzer) Titel Taalniveau pedagogisch medewerker van 2f naar 3f. Aanbieder Vitalis college (Breda) Ontwikkelaar Vitalis college Breda Bestaansduur Aanbod is in 2012 ontworpen op verzoek van regionale kinderopvangorganisaties. Beroepsgroep Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Taaldomein(en) Lezen Spreken Luisteren Schrijven Gesprekken Taalstimulering is geen vast onderdeel van de cursus, maar kan op aanvraag worden opgenomen. Doel Het taalniveau verhogen van niveau 2f naar niveau 3f Opbouw Stap 1: Vaststellen beginniveau door uitvoeren van een nulmeting voor de onderdelen: Lezen tijdsduur 75 minuten afname digitaal/computer Spreken tijdsduur 30 minuten afname door 2 assessoren Luisteren tijdsduur 45 minuten afname digitaal/computer Schrijven tijdsduur 60 minuten afname digitaal/computer Gesprekken tijdsduur 45 minuten afname door 2 assessoren Stap 2: Verbetertraject van niveau 2F naar niveau 3F. Inhouden worden gekoppeld aan de beroepscontext. Optie A: Cursus voor groep van 14 deelnemers. Traject: Looptijd (maximaal) 30 weken 2 klokuren les per week 2 uur tot 4 uur zelfstudie per week Lesmateriaal paperbased en digitaal Coaching op de werkvloer en online. Optie B: Maatwerktraject voor individuele deelnemers gebaseerd op vastgestelde niveaus nulmeting. Inschatting duur/looptijd vooraf niet te maken. Stap 3: Vaststellen bereikte niveau 3F door inzet eindtoets. Stappen zijn gelijk aan die bij stap 1. Intensiteit Zie opbouw Studiemateriaal Afgestemd op nulmeting deelnemer en op beroepscontext. Groepsgrootte 14 Locatie Vitalis college Breda Certificaat Ja Effectmeting Zie opbouw TOA, zelf afgenomen Kosten 15.504 euro voor een groep van 14 deelnemers, inclusief materiaal. Uurprijs pp: 18 Euro
Image of page 58
Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 57 Colofon Titel: Bijlage bij Kieswijzers taalcursussen en taaltoetsen Auteurs: Olga Abell, IJsbrand Jepma en Hester Fukkink m.m.v. Maryse Broek Project: Kieswijzer taalcursussen en taaltoetsen Sardes projectnummer: TR1021 Opdrachtgever: Ministerie van OCW Datum: december 2013
Image of page 59
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes