722 Fungsi komunikasi Bukan Lisan Menurut Hybels Weaver II 2015 komunikasi

722 fungsi komunikasi bukan lisan menurut hybels

This preview shows page 161 - 164 out of 231 pages.

7.2.2 Fungsi komunikasi Bukan Lisan Menurut Hybels & Weaver II (2015), komunikasi bukan lisan adalah maklumat yang disampaikan tanpa menggunakan perkataan. Dalam sehari, 93 peratus komunikasi kita berupa komunikasi bukan lisan dengan 55 peratus ekspresi muka, posisi tubuh dan gerakan isyarat, dan 38 peratus melalui nada suara. AKTIVITI 7.3 Lakukan pemerhatian mesej lisan dan isyarat bukan lisan terhadap rakan sekelas atau rakan sekerja anda selama tiga hari. Pemerhatian anda hendaklah mengandungi semua isyarat bukan lisan seperti yang terdapat dalam modul ini. Kemudian, tuliskan laporan dan cadangan untuk mempertingkatkan tingkah laku komunikasi rakan sekelas/sekerja anda.
Image of page 161
trianglert TOPIK 7 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 148 Rajah Rajah Rajah 7.2 7.2 7.2: Elemen Komunikasi dalam Kehidupan Harian Kita Terdapat beberapa jenis komunikasi bukan lisan namun, kita tidak akan membincangkannya dengan mendalam di sini kerana anda akan mempelajarinya dalam modul yang lain sepanjang pengajian anda seperti modul ABCC1103 Pengenalan Komunikasi dan OUMH1303 Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Lisan. Paynton & Hahn (2018) telah menyenaraikan tujuh jenis komunikasi bukan lisan seperti berikut; a. Kinesik Kinesik Adalah bidang tentang bergerakan badan, ekspresi muka dan hubungan mata. Ekspresi muka adalah kaedah utama dalam berkongsi emosi dan perasaan, dan dalam sesetengah negara, hubungan mata menunjukkan rasa hormat dan kejujuran semasa berinteraksi dan menyampaikan mesej.
Image of page 162
TOPIK 7 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 149 Rajah Rajah Rajah Rajah 7.4 7.4 7.4: Kinesik Sumber Sumber: b. Haptik Haptik Haptik Sentuhan adalah komunikasi bukan lisan yang pertama dialami oleh manusia dan penting kepada perkembangan dan kesihatan kita. Kita menggunakan sentuhan untuk berkongsi perasaan dan memberi makna kepada hubungan seperti pelukan, bersalaman atau semasa gurauan. c. Pe Penampilan Peribadi, Objek dan Artifak nampilan Peribadi, Objek dan Artifak nampilan Peribadi, Objek dan Artifak nampilan Peribadi, Objek dan Artifak Jenis komunikasi bukan lisan yang kita gunakan ke atas badan dan sekeliling kita untuk menyatakan makna yang ingin kita sampaikan kepada individu lain. Ia ditunjukkan melalui gaya rambut, pemakaian, barang kemas, saiz badan dan juga gaya kecergasan. Objek adalah sesuatu yang digunakan berkaitan dengan kerjaya kita, contohnya, doktor memakai kot makmal dan stetoskop. Manakala artifak adalah objek yang menunjukkan pencapaian atau kejayaan seseorang dalam kerjayanya seperti sijil, ijazah atau anugerah. d. Proksemik Proksemik Proksemik Ia adalah bidang mengenai bagaimana kita menggunakan ruang untuk mempengaruhi cara kita berhubung dengan individu lain. Adakah anda sedar di sesetengah tempat kerja, mereka menyediakan bilik yang besar untuk jawatan pengurus atasan manakala, pekerja berjawatan pertengahan dan bawahan bekerja di kubikel? Ini menunjukkan struktur kuasa dan hierarki dalam syarikat. Dalam kata lain, ia juga adalah ruang yang kita guna untuk membentuk dan mengekalkan hubungan. Kita menggunakan ruang yang mesra ( intimate space
Image of page 163
Image of page 164

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 231 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture