ʼn portefeulje met ʼn verwagte waarde van r1 100 in

Info icon This is a preview. Sign up to view the full content.

9. ʼn Portefeulje met ʼn verwagte waarde van R1 100 in een jaar kan gevorm word indien jy ___ van jou geld in die riskante portefeulje en die res in die risiko-vrye bate plaas. / A portfolio that has an expected value of R1 100 in one year could be formed if you place ___ of your money in the risky portfolio and the rest in the risk-free asset. A . 45.45% B . 54.55% C . 65.75% D . 34.25% 10. Die helling van die kapitaalallokasielyn (KAL) wat deur die riskante bate en die risikovrye bate gevorm word is ___. / The slope of the capital allocation line (CAL) formed with the risky asset and the risk-free asset is ___. 10. C
Image of page 12