trước Kiểm tra lớp trung hòa Kiểm tra lớp trung gian nếu là mặt cắt định hình I

Trước kiểm tra lớp trung hòa kiểm tra lớp

This preview shows page 11 - 14 out of 15 pages.

trước - Kiểm tra lớp trung hòa - Kiểm tra lớp trung gian ( nếu mặt cắt định hình I, T, L, U...) 2. Bài toán xác định kích thước mặt cắt ngang - Dựa vào lớp biên để tính sơ bộ kích thước mặt cắt ngang - Kiểm tra bền lớp trung hòa - Kiểm tra lớp trung gian (nếu mặt cắt định hình I, T, L, U...) 3. Bài toán xác định tải trọng cho phép Tương tự dạng 2 6.5. Tính bền khi thanh chịu uốn ngang phẳng Chương 6. Tính bền thanh khi ứng suất không đổi HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology Tính bền thanh khi thanh chịu uốn xoắn đồng thời Chương 6. Tính bền thanh khi ứng suất không đổi HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 6.6. Tính bền khi thanh chịu uốn xoắn đồng thời - Thanh chịu uốn xoắn đồng thời thường xảy ra các trục quay của máy. - Trên thanh thường lắp các chi tiết bánh răng , ổ đỡ , đỡ chặn . - Tiết diện trục thường hình tròn hay hình vành khăn . Chương 6. Tính bền thanh khi ứng suất không đổi HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 6.6. Tính bền khi thanh chịu uốn xoắn đồng thời
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

20/10/201414 12 Chương 6. Tính bền thanh khi ứng suất không đổi HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 6.6. Tính bền khi thanh chịu uốn xoắn đồng thời Chương 6. Tính bền thanh khi ứng suất không đổi HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 6.6. Tính bền khi thanh chịu uốn xoắn đồng thời Chương 6. Tính bền thanh khi ứng suất không đổi HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology 6.6.1. Thiết lập công thức tính ứng suất tiếp cho thanh chịu xoắn thuần túy - Thí nghiệm : Vạch trên mặt ngoài + Hệ những đường thẳng song song trục thanh. + Hệ những đường tròn vuông góc trục thanh. + Các bán kính. - Hiện tượng : + Các đường song song trục thanh nghiêng đều góc γ so với phương ban đầu . + Các đường tròn vẫn vuông góc với trục thanh, khoảng cách 2 đường tròn kề nhau không đổi . + Các bán kính trên bề mặt thanh vẫn thẳng và có độ dài không đổi . 6.6. Tính bền khi thanh chịu uốn xoắn đồng thời Chương 6. Tính bền thanh khi ứng suất không đổi HCM 08/2014 Applied Mechanic Hochiminh city University of Technology - Qui ước dấu M z : M z > 0 khi nhìn vào mặt cắt thấy moment quay thuận chiều kim đồng hồ . 6.6.1. Thiết lập công thức tính ứng suất tiếp cho thanh chịu xoắn thuần túy 6.6. Tính bền khi thanh chịu uốn xoắn đồng thời
Image of page 12