Ng pagkamatay ng manlalakbay na si fernando

This preview shows page 19 - 21 out of 27 pages.

ng pagkamatay ng manlalakbay na siFernando Magallanes.[1]Itinuturing siyabilang pinakaunang bayaning Pilipino.[2][3]Kilala rin siya sa mgapangalangÇilapulapu,[4]SiLapulapu,[5]SalipPulaka,[6][note1]atKhalifaLapu oCaliphLapu (ibinabaybay din bilangCali Pulaco),[7]subalit pinagtatalunan ang pinagmulan ng mga pangalan nito.Ang mga mamamayan ngKapuluan ng Suluay pinaniniwalaan na si Lapu-Lapu ay isangMuslimna mula sa mgaTausug.[8]Pinaniniwalaan din na siLapu-Lapu at Rajah Humabon ay mga nagtatag ngKasultanan ng Cebu.[9]Bilang isang pinuno ng Maktan, si Lapu-lapu ay sadyang may matibay napaninindigan. Bilang patunay dito, ay mariin niyang pagtanggi sa mgamapanlinlang mga alok ni Magellan. Ayon kay Magellan, bibigyan niya ngmagandang posisyon at natatanging pagkilala si Lapu-lapu, subalit kapalitnito ang pagkilala at pagtatag ng pamahalaang Kastila sa kanyangnasasakupan at sa ilalim pa nito, ay ang sakupin ang buong Pilipinas atangkinin ang mga lupang tunay na pag-aari ng mga nitibo at partikular naang kamag-anak at pamilya Lapu-Lapu (Lapulapu). Labis na ikinagalit niMagellan ang pagtanggi ni Lapu-lapu sa kanyang alok.Samantala, isang anak na lalaki ni Datu Zulla, kaaway ni Lapu-lapu, angpumanig kay Magellan at kanilang binuo ang paglusob sa lokal ng Maktan.Hatinggabi ng 26 Abril 1521 nang si Magellan, kasama ng kanyang mgakapanalig na mahigit na isang libo ay naglayag upang sakupin ang lokal ngmaktan.Sa Opon kung saan matatagpuan si Lapu-lapu noon at sampu sakanyang mga kaanak. Sa kabilang dako ay handa namang salubungin ito ngmay 1,500 mandirigma ni Lapu-lapu. Sila ay nakapuwesto sa may
baybaying-dagat. Nang magsalubong ang dalawang puwersa ay nagsimulaang isang umaatikabong labanan sa Maktan. Sa bandang huli ay nagapi niLapu-lapu si Magellan nang tamaan niya ito sa kaliwang binti. Si Magellan aybumagsak sa lupa at dito siya tuluyang pinatay ng mga sakop ni Lapu-lapu.SiApolinario Mabini y Maranan(Hulyo 23,1864Mayo 13,1903), kilala bilangang "Dakilang Lumpo" o "Dakilang Paralitiko", ay isangPilipinoteoretista nanagsulat ngkonstitusyonng Unang Republika ngPilipinasnoong1899-1901, atnaglingkod bilang ang kauna-unahangpunong ministronoong 1899. Ipinanganaksiya sa Talaga,Tanauan,Batangassa mahihirap na mga magulang, sina InocencioMabini at Dionisia Maranan.Siya ay natuto ng abakada mula sa kanyang ina at ang pagsulat ay sa kanyangingkong natutuhan. Nag-aral siya sa mataas na paaralan at nagpatuloy saColegiode San Juan de Letranna kung saan natamo ang katibayan sa pagka-Bachiller enArtes at naging propesor sa Latin. SaUnibersidad ng Santo Tomasnaman siyanakapagtapos ng pagkaabogado noong1894. Samantalang nag-aral ng batas,sumapi siya saLa Liga FilipinaniJose Rizal.Si Mabini ay nagkasakit noong1896ng paralisis ng bata na lumumpo sa kanya.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 27 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture