Руу хар? хэлэв цай ууцгаая

Info icon This preview shows pages 134–136. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
руу харж хэлэв . Цай ууцгаая , тэгээд дараа нь намайг завиар зугаалуулаарай . Би жаахан ганцаараа бол хөнгөн завиар явах дуртай . Эсвэл жаахан явж байгаад үдийн хоол болтол бөмбөг тоглоё . Би нилээд сургууль хийсэн . Одоо муугүй тоглож чадна гэж Беренис сургууль хийсэн . Одоо муугүй тоглож чадна гэж Беренис үргэлжлүүлэн хэлэв . Одон бөмбөг тоглоход хэтэрхий халуун юм биш үү ? Гэж Стейн татгалзав . Ээ хар залхуу ! Би англичуудыг одон бмбөг хөөж гүйхийг юунаас ч илүү чухалчилдаг эж бодсон юм . Английн импер ч уналтанд орж байгаа юм шив дээ ! Энэ орой одон бөмбөг тоглосонгүй . Харин Темза голын дагуу хөнгөн завиар беренистэй Стейн зугалав . Дараа нь лааны гэрэлд оройн хоолоо яралагүйхэн идэв . Эзэмшил газар маань английн олон эзэмшилтэй адил том гоёмсог биш , нэлээдхуучин загварын боловч түүний цонхоор далай , хадан эрэг өөрийнхөө гоо сайхныг гйхуулан нүдний өмнө ил тусна гэж Трэгесолын гоо сайхныг Стейн тайлбарлаж байв . Беренис ноён Стейний тэр сайхан тайлбарласан эзэмшил газрыг үзэх дуртай байсан боловч урилгыг хүлээж авахаас бас л эмээсээр байв . Ä Ө ×ÈÍÃÓÐÀÂÄÓÃÀÀÐ Á Ү ËÝà Беренис ноён стейн хоёрын хооронд зан төрхийн талаар төстэй зүйл байлаа . Беренисий нэг адил стейн уян зөөлөн бөгөөд дадлага туршлагаараа Каупервудаас дутуу ажээ . Каупервуд луйврын аргаараа Стейнээс илүү байсан боловч Беренисий сэтгэлийг татах , мөн гоо зүйн ойлголтоороо Стейн давуу байв . Тэр оройн түр зугаалгын үеэр Стейнийг өөрийнхөө тухай
Image of page 134

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
135 чөлөөтэй ярьж байсан хэдхэн мөчид Беренис түүний үзэл санаа , авьяас билгийг шууд тааж мэджээ .
Image of page 135
Image of page 136
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern