Slika 111 Gornji bajnit 19 Slika 110 Donji 13112 Martenzitna

Slika 111 gornji bajnit 19 slika 110 donji 13112

This preview shows page 16 - 19 out of 225 pages.

Slika 1.11. Gornji bajnit [19] Slika 1.10. Donji bajnit [19]
Image of page 16
17 1.3.1.1.2 Martenzitna pretvorba Pri vrlo velikim brzinama hlađenja (krivulja hlađenja "e" - 1.7 ) uz sve ostale faze (ferit, perlit, sorbit, troostit, bajnit) nastaje i martenzit . Martenzitna pretvorba austenita odvija se bez difuzije. Sama modifikacija rešetke austenita ne može se izbjeći (modifikacija se odvija u vrlo kratkom vremenskom intervalu cca 10 -3 do 10 -5 [s]). Kod još većih brzina hlađenja izostane nastanak ostalih faza. Mikrostruktura martenzita vidi se na metalografskoj slici ( slika 1.12 ). Hlađenjem austenita brzinama većim od kritične brzine hlađenja . krit v v u potpunosti izostaje difuzija ugljika i rezultat alotropske modifikacije je samo rešetka MARTENZITA ( slika 1.13 ). Manje ili više prisilno zadržani ugljik u - rešetki izaziva manje ili veće izvitoperenje rešetke raste tvrdoća ( slika 1.12 i 1.13 ). Martenzitna pretvorba, za slučaj kada se austenit bogatiji ugljikom (C>0,4%) vrlo brzo ohladi , prikazana je shematski ( slika 1.13 ). Na temperaturi austenitizacije atom ugljika uključinski je rastvoren u austenitnoj rešetki pri nekoj temperaturi toplinske obrade iznad temperature A 3 (prije početka hlađenja). Vrlo brzim hlađenjem atom ugljika ostaje prisilno zadržan u rešetki. Nastaje martenzit koji ima tetragonalnu rešetku ( BCT body centered tetragonal ). Tetragonalni martenzit nastaje preklapanjem austenitne plošno centrirane (FCC) rešetke i prisilnim zadržavanjem atoma ugljika u čvrstoj otopini - martenzitu (t aj je mješanac također uključinskog tipa). Do preklapanja dolazi pri temperaturi pretvorbe t ≤ M s (M s temperatura početka nastajanja martenzita iz pothlađenog austenita). Atom ugljika, koji se nalazi u središtu rešetke austenita, nema dovoljno v remena za difuziju pa ostaje zarobljen u središtu plohe novonastale rešetke. Radi se, dakle, o - atom ugljika - atom željeza Slika 1.13. Nast ajanje prostorno centrirane iz plošno centrirane kubne rešetke [1] - rešetka s prisilno zadržanim atomom ugljika - rešetka ferita - rešetka austenita Slika 1.12. Martenzit [19]
Image of page 17
18 bezdifuzijskoj pretvorbi. Martenzitna pretvorba provodi se pri kontinuiranom ohlađivanju između temperatura M s (martenzit start) i M f (martenzit finiš) te ne ovisi o brzini hlađenja. Pri prekidu procesa hlađenja zaustavlja se pretvorba u martenzit. Zarobljeni atomi sprječavaju približavanje atoma željeza na udaljenost 2,88Å (ferit) te izazivaju izduženje rešetke. Tako se umjesto kubne rešetke ferita dobiva prostorno centrirani tetragon, tj. tetragonalni martenzit M T ( slika 1.13 ). Parametri rešetke tetragonalnog martenzita ovise o sadržaju ugljika ( slika 1.14 ). Kod tetrag onalne rešetke je parametar c > a, tj. c/a > 1. T aj omjer parametra visine "c" prema parametru baze rešetke "a" naziva se stupanj tetragonalnosti.
Image of page 18
Image of page 19

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors