chapter 3.pdf

Để lại chỗ cho sự phát triển trong mô

This preview shows page 29 - 33 out of 130 pages.

Để lại chỗ cho sự phát triển trong mô hình địa chỉ . Chỉ định các khối địa chỉ một cách phân cấp nhằm nâng cao khả năng mở rộng và tính khả dụng . Gán khối địa chỉ trên sở mạng vật lý, không gán theo nhóm để tránh gặp phải vấn đề khi nhóm di chuyển, bị xóa.
Image of page 29

Subscribe to view the full document.

1.2 Thiết kế đánh số địa chỉ mạng Một số quy tắc bản cho việc đặt địa chỉ mạng (tiếp) : Để mềm dẻo và linh hoạt nên cung cấp địa chỉ động cho các hệ thống đầu cuối : server, router, switch, máy in,... Sử dụng NAT để chuyển đổi địa chỉ riêng ra địa chỉ công cộng . Sử dụng mô hình có cấu trúc cho việc đặt địa chỉ mạng Giúp dễ dàng cho việc quản trị sửa lỗi, giúp dễ dàng hiểu đồ mạng, hoạt động quản trị phần mềm, nhận ra các thiết bị trong việc phân tích giao thức . Giúp dễ dàng tối ưu mạng đảm bảo an toàn cao hơn bởi vì nó hỗ trợ cho việc thực thi các bộ lọc mạng trên tường lửa, router, switch. • Việc không có cấu trúc địa chỉ khi sử dụng sẽ dẫn tới một số vấn đề như : trùng lặp địa chỉ mạng, host, địa chỉ không hợp lệ không thể được định tuyến trên internet, địa chỉ không được sử dụng, dẫn tới lãng phí địa chỉ .
Image of page 30
1.2 Thiết kế đánh số địa chỉ mạng Một số quy tắc bản cho việc đặt địa chỉ mạng (tiếp ): Quản địa chỉ bởi trung tâm có thẩm quyền, trung tâm này hỗ trợ việc quản cũng như cấp phát địa chỉ IP. Để dễ dàng trong quá trình cấp phát địa chỉ, người thiết kế nên chỉ ra và xác định rõ: • Sử dụng địa chỉ public, private hay cả hai loại? Bao nhiêu máy trạm chỉ truy cập tới mạng riêng (cục bộ)? Bao nhiêu máy trạm thể truy cập ra ngoài (internet)? • Sẽ chuyển đổi địa chỉ private public như thế nào? Topo mạng sẽ được dùng biên giữa mạng private và public? Ranh giới giữa địa chỉ private và public đâu trong c/trúc l/kết mạng? Xác định ai sẽ thực hiện việc đặt địa chỉ, đặt tên cho mô hình
Image of page 31

Subscribe to view the full document.

1.2 Thiết kế đánh số địa chỉ mạng Một số quy tắc bản cho việc đặt địa chỉ mạng (tiếp) : Thường đặt địa chỉ tĩnh cho các máy chủ, bộ định tuyến các hệ thống quản mạng . Hay tại rìa Internet, VPN/truy cập từ xa và rìa WAN trong thiết kế mạng .
Image of page 32
Image of page 33
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern